NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Kötelező tananyag II. félév - Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak tananyagai:

Bejelentések kivizsgálása és bejelentővédelem
A bejelentő rendszer szerepe az integritás erősítésében, a bejelentések vizsgálata és bejelentő védelem (2015)
A bejelentő rendszer szerepe az integritás erősítésében, a bejelentések vizsgálata és bejelentő védelem

Belső adatvédelem
Belső adatvédelem tananyag

Belső kontrollrendszer
Belső kontroll (Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben)
Dr. Benkő János B E L S Ő K O N T R O L L (Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben)

Értékalapú kormányzás
Ideiglenes dogmatika – Fogalmi segédlet
Ideiglenes dogmatika - Fogalmi segédlet

Pallai Katalin: Párbeszéd, normák és az argumentatív módszer a korrupció megelőzésében
Pallai Katalin - Jegyzet - Párbeszéd normák és argumnetatív eszközök 1

A jó állam mérhetősége
A jó állam mérhetősége

Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás – nemzetközi és európai dimenziók
Kaiser hatékony közszolgálat jó közig.

Esélyegyenlőség
Szervezeten belüli esélyegyenlőség
Esélyegyenlőség

Felelősségrevonási eljárások
Felelősségrevonási eljárások

Integritásmenedzsment
Törzsanyag az Intgeritásmenedzsment című tárgyhoz
Tantárgyi leírás integritásmenedzsment

Egy szilárd integritási rendszer felé: A megvalósítás eszközei, folyamatai, struktúrái és feltételei
OECD Egy szilárd integritásrendszer felé

Kockázatkezelés és intézkedési terv gyakorlat
Integritásjelentés (Integritási és korrupciós kockázatok felmérése, korrupciómegelőzési intézkedési terv és az integritásjelentés készítése)-2015
Dobos Csaba INTEGRITÁSJELENTÉS (INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE, KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSI TERV ÉS AZ INTEGRITÁSJELENTÉS KÉSZÍTÉSE)

Megelőzésen alapuló kockázatkezelés (Korrupciós kockázatelemzés és kezelés)
Dr. Benkő János MEGELŐZÉSEN ALAPULÓ KOCKÁZATKEZELÉS (Korrupciós kockázatelemzés és kezelés)

Holland integritás és kockázatkezelés (Az integritási kockázatelemzés módszertani kerete és alkalmazása)
Báger Gusztáv HOLLAND INTEGRITÁS ÉS KOCKÁZATKEZELÉS (Az integritási kockázatelemzés módszertani kerete és alkalmazása)

Korrupciós-és intgeritás kockázatelemzés és Inetgritásjelentés készítése
Holland intgeritás és kockázatkezelés (Az intgeritási kockázatelemzés módszertani kerete és alkalmazása)
Báger Gusztáv HOLLAND INTEGRITÁS ÉS KOCKÁZATKEZELÉS (Az integritási kockázatelemzés módszertani kerete és alkalmazása)

Megelőzésen alapuló kockázatkezelés (Korrupciós kockázatelemzés és kezelés)
Dr. Benkő János MEGELŐZÉSEN ALAPULÓ KOCKÁZATKEZELÉS (Korrupciós kockázatelemzés és kezelés)

Integritásjelentés (Integritási és korrupciós kockázatok felmérése, korrupciómegelőzési intézkedési terv és az integritásjelentés készítése)Dobos Csaba INTEGRITÁSJELENTÉS (INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE, KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSI TERV ÉS AZ INTEGRITÁSJELENTÉS KÉSZÍTÉSE)

Különböző tudományágak korrupciómegközelítése
Jegyzet és kötelező irodalom
Hollán Miklós - jegyzet és kötelező irodalom

Nemzetközi antikorrupciós megközelítések
Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények (tananyag)
Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények - jegyzet

UNCAC
UNCAC

Normasértések típusai
1336 2015 v 27 korm. határozat
1336 2015 v 27 korm határozat

Közszolgálati személyi jog (Az integritási közszolgálati jogi szabályozása)
KÖZSZOLGÁLATI SZEMÉLYI JOG tankönyv Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Hivatásetika és kultúra, érdekérvényesítés
HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS - tankönyv

Korrupciómegelőzés a közigazgatásban – a korrupció elleni kormánystratégia végrehajtásának eddigi tapasztalatai és a továbblépés lehetséges irányai
Korrupciómegelőzés a közigazgatásban a korrupció elleni kormánystratégia

Személyes kompetenciafejlesztő modul
Kooperatív tárgyalás és konfliktuskezelés
NKE Vezetőképzés kooperativ tárgyalás és konfliktuskezelés háttéranyag

Szervezetfejlesztési gyakorlat
A szervezetfejlesztés és a tanuló szervezetek (Jegyzet az „Integritás tanácsadó” képzéshez)
A szervezetfejlesztés és tanuló szervezetek

Szervezeti kultúra, vezetés és működés
Mi a szervezetfejlesztés, és mire jó?
Mi a szervezetfejlesztés?

Stratégia alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban
A stratégiai tervezés és a rendszerfejlesztés humányfolyamata
Szakács Gábor: Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban

Szervezetfejlesztés a közszolgálatban
Rónay Miklós: Szervezetfejlesztés a közszolgálatban

Tanácsadói kompetenciák: Tanácsadás és támogatás
IT tanácsadói készségek – jegyzet – 2015.
Integritás tanácsadói készségek - jegyzet

Tanácsadói kompetenciák II.
IT tanácsadói készségek – jegyzet – 2015.
Tanácsadói készségek jegyzet 2015