További tananyagok

I. modul

 

Kádár Krisztián: Stratégiai tervezés a közigazgatásban

 

Vértesy László: Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

 

II. modul

 

Farkasné dr. Halász Henrietta: Módszertan korrupciós bűncselekmények nyomozása

 

Fogarasi Mihály: A korrupció kriminálpszichológiája

 

Hollán Miklós: A korrupció büntetőjogi vonatkozásai

 

Hollán Miklós: A korrupció kriminológiája és kriminápszichológiája

 

Hollán Miklós: A korrupció megelőzése

 

III. tantárgy: Kockázatelemzés

 

III. modul

 

Antal Zsuzsanna, Kiss Norbert Tamás: Szervezetigazgatás és menedzsment

 

Csillag Sára, Kiss Csaba: Szervezetfejlesztés és szervezetpszichológia

 

Drótos György: Tudásmenedzsment tananyag integritás képzés

 

Klotz Péter, Sántha György: Integritásmenedzsment

 

IV. modul

Dávid Péter, Lóczy Péter: Hivatásetika és kultúra

 

Dávid Péter, Lóczy Péter: Közszolgálati személyi jog

 

Esettanulmányok

 

Etikai kódex

 

Etikai követelményekről zöld könyv társadalmi egyeztetésre

 

EU hivatali magatartás

 

 

MKK struktúra II.

 

Szakács Gábor: Személyügyi menedzsment

 

V. modul

 

Árvay Viktor György: Információmenedzsment és e-közigazgatás

 

Révész Balázs: Adatkezelés, adatbiztonság, adatvédelem

 

VI. modul

 

Szeverényi Dávid: Az EU pénzügyi érdekeinek védelme

 

Szabó Zoltán Gyula: Nemzetközi szervezetek és antikorrupció

 

 

VII. modul

Bajnok Andrea, Berta Judit: Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció

 

Herendy Csilla, Kriskó Edina: Szervezeti kommunikáció

 

Pallai Katalin: Konfliktuskezelés és elemzés