NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

További tananyagok

I. modul

Stratégiai tervezés a közigazgatásban
Kádár Krisztián: Stratégiai tervezés a közigazgatásban

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás
Vértesy László: Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

II. modul

I. Módszertan - Korrupciós bűncselekmények nyomozása
Farkasné dr. Halász Henrietta: Módszertan korrupciós bűncselekmények nyomozása

A korrupció kriminálpszichológiája
Fogarasi Mihály: A korrupció kriminálpszichológiája

A korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” projekt árop-1.1.21 szám II. modul: a korrupció megelőzése és kriminológiája (a korrupció büntetőjogi vonatkozásai)
Hollán Miklós: A korrupció büntetőjogi vonatkozásai

A korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” projekt árop-1.1.21 szám II. modul: a korrupció megelőzése és kriminológiája (a korrupció kriminológiája és kriminálpszichológiája)
Hollán Miklós: A korrupció kriminológiája és kriminápszichológiája

A korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” projekt árop-1.1.21 szám II. modul: a korrupció megelőzése és kriminológiája (a  korrupció megelőzése)
Hollán Miklós: A korrupció megelőzése

Kockázatelemzés
III. tantárgy: Kockázatelemzés

III. modul

Szervezetigazgatás és menedzsment
Antal Zsuzsanna, Kiss Norbert Tamás: Szervezetigazgatás és menedzsment

Szervezetfejlesztés és szervezetpszichológia almodul
Csillag Sára, Kiss Csaba: Szervezetfejlesztés és szervezetpszichológia

Tudásmenedzsment Az Integritás tanácsadó továbbképzési szak vonatkozó tantárgyának írásbeli tananyaga
Drótos György: Tudásmenedzsment tananyag integritás képzés

TÖRZSANYAG az Integritásmenedzsment című tantárgyhoz „Integritás tanácsadó” szakirányú továbbképzési szak „Szervezetigazgatás, szervezetfejlesztés, integritás” modul
Klotz Péter, Sántha György: Integritásmenedzsment

IV. modul

Hivatásetika és kultúra, érdekérvenyesítés
Dávid Péter, Lóczy Péter: Hivatásetika és kultúra

Közszolgálati személyi jog (Az integritás közszolgálati jogi szabályozása)
Dávid Péter, Lóczy Péter: Közszolgálati személyi jog

Esettanulmányok
Esettanulmányok

1998-2002 Tervezet, Köztisztviselői etikai kódex
Etikai kódex

Zöld könyv
Etikai követelményekről zöld könyv társadalmi egyeztetésre

EU bizottság etikai szabályat (A helyes hivatali magatartásra vonatkozó szebályzat)
EU hivatali magatartás

A magyar kormánytisztviselői kar struktúrája
MKK struktúra II.

Személyügyi menedzsment (A közszolgálati stratégiai emberi erőforrás menedzsment alapjai)
Szakács Gábor: Személyügyi menedzsment

V. modul

Információmenedzsment és e-közigazgatás
Árvay Viktor György: Információmenedzsment és e-közigazgatás

Adatkezelés, adatbiztonság, adatvédelem
Révész Balázs: Adatkezelés, adatbiztonság, adatvédelem

VI. modul

Az EU pénzügyi érdekeinek védelme
Szeverényi Dávid: Az EU pénzügyi érdekeinek védelme

Nemzetközi szervezetek és antikorrupció
Szabó Zoltán Gyula: Nemzetközi szervezetek és antikorrupció

VII. modul

Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció, Résztvevői munkafüzet
Bajnok Andrea, Berta Judit: Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció

Szervezeti kommunikáció modul hallgatói kézikönyv
Herendy Csilla, Kriskó Edina: Szervezeti kommunikáció

Konfliktuskezelés és elemzés, Résztvevői munkafüzet
Pallai Katalin: Konfliktuskezelés és elemzés