NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Általános információk

A közszolgálati továbbképzés rendszerét leíró jogszabályok, illetve közjogi szervezet-szabályozó eszközök az alábbiak:

  • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) (amelynek 97. §-a az Egyetem feladatává teszi a kormánytisztviselő képzésének biztosítását);
  • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) (a 80-81.§ az Egyetem feladatává teszi a közszolgálati és vezetőképzési programok kifejlesztését, a szakértők, oktatók képzését, valamint a továbbképzési rendszer minőségirányítását, továbbá meghatározza, hogy a közszolgálati tisztviselő köteles a központilag vagy az államigazgatási szerv által előírt továbbképzésben részt venni);
  • a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (az Egyetem továbbképzési feladatait a 48. § rögzíti);
  • a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzésről szóló 338/2019. (XII.23.) Korm. rendelet (a központi kormányzati igazgatási szervekre vonatkozóan szabályozza a közszolgálati továbbképzési rendszer működését);
  • a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (megteremti a területi közigazgatásra vonatkozóan a közszolgálati továbbképzési rendszer kereteit);
  • a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet (ismerteti a továbbképzések típusait, a képzési kötelezettséget, a nyilvántartásba vétel / minősítés folyamatát, valamint a finanszírozási szabályokat);
  • a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet (meghatározza a különleges jogállású szervek tisztviselőinek továbbképzésekre vonatkozó szabályait)
  • a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter 26/2017. (XI. 16.) BM–MvM együttes utasítása az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatáról (részletes folyamatleírások keretében bemutatja a közszolgálati továbbképzési programok kifejlesztését, minősítését, ellenőrzését, az oktatók, trénerek, tutorok kiválasztását, felkészítését és ellenőrzését, a továbbképzések során alkalmazott bizonylatokat, stb.).

A közszolgálati továbbképzési rendszer kereteit a fent megjelölt négy kormányrendelet jelöli ki. A három törvény által meghatározott tisztviselői célcsoportok képzési kötelezettségével kapcsolatos részletesebb információk a Továbbképzésben résztvevőknek menüpont alatt érhetőek el.

A továbbképzési programok két fő típusát a közszolgálati továbbképzések és a belső továbbképzések képezik, amelyekről a Képzéstípusok, valamint a Belső továbbképzést folytató intézményeknek menüpontokban nyújtunk bővebb tájékoztatást.

A közszolgálati továbbképzési programok fejlesztésére és megvalósítására kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) jogosult. Közszolgálati továbbképzési programként csak a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által jóváhagyott, minősített, a továbbképzési programjegyzéken szereplő program szervezhető.

A minősítési, illetve az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárással programjegyzékre került programokat a továbbképzési programkatalógus tartalmazza, amely a Probono rendszer Katalógus oldalán érhető el. 

A programok minősítésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatban bővebb információ a Belső továbbképzést folytató intézményeknek menüpontban érhető el.

A közszolgálati továbbképzési rendszert meghatározó négy kormányrendeletben foglalt legfontosabb szabályokat a Tervkészítőknek menüpontban található táblázat mutatja be.