Belső továbbképzést folytató intézményeknek

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet kétféle továbbképzést nevesít: a közszolgálati továbbképzést, illetve a belső továbbképzést.

A közszolgálati továbbképzés fejlesztéséről és megvalósításáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik.

A belső továbbképzés közigazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által folytatott szakmai továbbképzés, amely a megrendelő közigazgatási szerv számára speciális intézményi vagy munkaköri/álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges ismereteket, illetve képességeket közvetí.
 

Egyszerűsített nyilvántartásba vétel


A „Belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlap” (EBA-ÁTK-01-01) kitöltése és jóváhagyásra küldése a ProBono rendszerben

Az egyszerűsített nyilvántartásba vételt a programtulajdonos közigazgatási szerv kezdeményezi a ProBono rendszerben (https://probono.uni-nke.hu/nyitolap). A ProBono rendszer Classic felületén a „Program benyújtása” menüpont „Egyszerűsített nyilvántartásba vétel” almenüpontjában elektronikus adatlap generálható a „Belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlap” gomb segítségével. A teljes körű kitöltést és mentést követően a végleges adatlapot szükséges megküldeni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézetének Továbbképzés-fejlesztési és Módszertani Irodája (a továbbiakban: NKE KTI TFMI) számára. A belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlapjának kitöltését támogató útmutató az alábbi linken érhető el: https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/MU-TK-01-01_utmutato_20170720.pdf

A kitöltést követően a programtulajdonos közigazgatási szerv hivatalosan is kérelmezi a nyilvántartásba vételt úgy, hogy a formai elbírálást követően a kinyomtatott, végleges adatlapot az illetékes vezető aláírásával, illetve pecséttel ellátva, a nyilvántartásba vételre irányuló kérelem mellékleteként, postai úton megküldi az NKE KTI TFMI részére a 1518 Budapest, Pf. 26. címre. (A borítékon feltüntetve: „Egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlap”.)

Az adatlaphoz való hozzáféréshez programtulajdonosi szerepkörre van szükség, amelyet az NKE KTI TFMI-től írásban szükséges igényelni.

„Programtulajdonos” szerepkör hivatalos kérelmezése

A szerepkör beállításához a közigazgatási szerv által küldött, az illetékes vezető által aláírt, hivatali pecséttel ellátott kérelemre van szükség, melyben a közigazgatási szerv kérelmezi a nevezett tisztviselő számára a „Programtulajdonos” szerepkör megadását. 

A kérelemben szerepelnie kell:

  • a tisztviselő teljes nevének, 
  • a tisztviselő ProBono rendszerben regisztrált e-mail-címének.

A kérelmet az NKE KTI TFMI részére szükséges eljuttatni

A kérelem megküldésével párhuzamosan a jogosultságot a ProBono rendszerben is szükséges igényelni.

Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi kérelemről az NKE dönt, döntéséről az NKE KTI TFMI tájékoztatja a kérelmezőt hivatalos válaszlevél formájában, valamint a ProBono rendszeren keresztül is. A kérelem elutasításával szemben panasznak van helye.

A belső továbbképzési program akkor vehető nyilvántartásba, ha

  • a nyilvántartásba vételt az arra jogosult intézmény kezdeményezi, és
  • a nyilvántartásba vételi kérelem megfelel a minőségirányítási szabályzat [jelenleg: az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 16.) BM-MvM együttes utasítás] vonatkozó rendelkezéseinek.

A közigazgatási szerv jogosult az általa megvalósított belső továbbképzést másik közigazgatási szervnél foglalkoztatott számára belső továbbképzésként nyújtani. A jogszabály módosítása értelmében felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény már nem nyújthat be önállóan továbbképzési programot, ugyanakkor közigazgatási szerv által benyújtott belső továbbképzés szolgáltatójaként közreműködhet a képzési program megvalósításában.

Amennyiben a programbenyújtással, illetve a programtulajdonosi szerepkör igénylésével kapcsolatban további kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal az NKE KTI TFMI munkatársaihoz a programnyilvantartas@uni-nke.hu e-mail-címen vagy a 06 (1) 432-9000 / 20-875, illetve 20-876 sz. melléken.
 

Továbbképzési programok szervezése


A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet értelmében a programtulajdonosok a belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladataik körében kötelesek az NKE által biztosított informatikai alkalmazásban (ProBono rendszer) a képzések dokumentálására. Az ehhez kapcsolódó képzésszervezési feladatokat szintén a ProBono rendszerben tudják elvégezni: https://probono.uni-nke.hu/szervezet/kepzesszervezo

A területi kormányzati igazgatási szervek a belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladataik körében a belső továbbképzésekről nyilvántartást vezetnek.

Mivel a képzésszervező alkalmazás részben megújult, használatához a NKE KTI új Felhasználói útmutatót készített, mely az alábbi linken érhető el: https://probono.uni-nke.hu/upload/probono/kepzesszervezo_alkalmazas_felhasznaloi_utmutato_2018.pdf