Továbbképzésben résztvevőknek

Jogszabályi háttér


A közszolgálati továbbképzés rendszerét leíró jogszabályok, illetve közjogi szervezet-szabályozó eszközök az alábbiak:


A továbbképzési rendszer legfontosabb tudnivalói


A közszolgálati továbbképzési rendszer kereteit a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet jelöli ki.

A közszolgálati továbbképzések célcsoportját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) határozza meg.

A 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tisztviselők továbbképzési kötelezettsége

A 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet határozza meg a Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselők, valamint a Kit. hatálya alá tartozó központi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek továbbképzési kötelezettségét.

A tisztviselők a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott továbbképzési kötelezettségüket a továbbképzési programjegyzéken szereplő képzésekkel teljesíthetik.

A Rendelet szerint a továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. A felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek legalább 64 pontot kell teljesíteni.

A kormánytisztviselő, köztisztviselő a munkáltató egyetértésével és támogatásával a minimálisan előírtnál több pontot is teljesíthet a továbbképzési időszakban. A továbbképzési időszakra a kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt pontértéken felül megszerzett tanulmányi pontokból maximum 32 pont számítható be a következő továbbképzési időszakban előírt tanulmányi pontok javára, feltéve, ha a tanulmányi többletpontok megszerzése a továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában történt.

A továbbképzési kötelezettségek teljesítésébe - legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-áig - beszámíthatóak a kormánytisztviselő, köztisztviselő által teljesített belső továbbképzési programok.

A kormánytisztviselő, köztisztviselő a továbbképzési időszak egyes éveiben köteles megszerezni a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 15%-át úgy, hogy a továbbképzési időszak harmadik évének végére a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 75%-át elérje.

A továbbképzési kötelezettség az alapvizsga letételét követő napon (vagy az alapvizsga alóli mentesség esetében a próbaidő lejártát követően) kezdődik, és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár elérését megelőzően 5 évvel szűnik meg. A kötelező részmunkaidőben foglalkoztatottak továbbképzési időszakát és az általuk teljesítendő tanulmányi pontok számát arányosan kell megállapítani.

A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek továbbképzési kötelezettsége

A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet rögzíti a Kit. hatálya alá tartozó területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek továbbképzési kötelezettségére vonatkozó szabályokat.

A kormányhivatali kormánytisztviselő a továbbképzési kötelezettségét a kormánytisztviselőt foglalkoztató területi kormányzati igazgatási szerv, valamint a Kormány által előírt továbbképzéssel teljesíti.
A továbbképzési kötelezettség teljesítése közszolgálati, valamint belső továbbképzések teljesítésével lehetséges. A továbbképzési kötelezettség teljesítésekor a belső továbbképzések aránya legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-a lehet.
A kormányhivatali kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon kezdődik. A részmunkaidőben foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettségét arányosan kell megállapítani.
A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a kormánytisztviselőnek biztosítani a továbbképzési tervvel összhangban – különösen a személyes jelenlétet igénylő – továbbképzésben való részvétel feltételeit.
 

A továbbképzési programok:
 

A továbbképzési programok típusaival kapcsolatban részletes információt nyújtunk a Közszolgálati továbbképzések / Képzéstípusok menüpontban:
https://kti.uni-nke.hu/kozszolgalati-tovabbkepzesek/tovabbkepzesek/kepzestipusok

Az aktuális továbbképzési kínálat elérhető az új Probono felület Katalógus menüpontjában:
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/nyitolap

A képzések teljesítésével, valamint a képzési programokkal kapcsolatban felmerülő tartalmi kérdések, észrevételek esetén forduljanak bizalommal a Közigazgatási Továbbképzési Intézet ügyfélszolgálatának munkatársaihoz a tovabbkepzes@uni-nke.hu központi e-mail címen, illetve a 06 (1) 432-9030-as telefonszámon (1-es gomb).