Képzéstípusok

A továbbképzési programoknak két fő csoportja van:

  • Közszolgálati továbbképzés: általános közigazgatási, vezetői, idegennyelvi, közigazgatási szakvizsgára felkészülést szolgáló, valamint szakmai ismereteket nyújtó képzés, amelynek fejlesztéséről és megvalósításáról kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik. a kormányzati igazgatási szerv, a közigazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által folytatott szakmai továbbképzés, amely speciális intézményi vagy munkaköri vagy álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges ismereteket, illetve képességeket közvetít.
  • Belső továbbképzés:

 A közszolgálati továbbképzéseknek tartalmuk alapján három típusa van:

  • általános közigazgatási ismereteket nyújtó képzési programok (ebbe a körbe sorolható a közigazgatási szakvizsga is),
  • közigazgatási vezetőknek szóló vezetőképzési programok,
  • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladatkörébe tartozó szakmai képzési programok (hivatásetikai és integritás tárgyú képzési programok, információbiztonsági képzések, stb.).

A minősített továbbképzési programok programjegyzékre kerüléséről a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium vagy a Kormányhivatali Kormánytisztviselői Továbbképzési Kollégium dönt.

A belső képzések nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dönt, kivéve a területi kormányzati igazgatási szervek belső képzéseit, amelyek esetében a programok jóváhagyása az adott szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint történik.

A képzések teljesítésének feltétele, hogy a képzés szerepeljen a tisztviselő éves képzési tervében. A Probono-rendszerben regisztrált tisztviselő a Probono elektronikus felületén keresztül tud jelentkezni a képzési tervében szereplő képzés meghirdetett eseményére.

A közszolgálati továbbképzések képzési formáját tekintve e-learning, jelenléti és blended learning típusú képzéseket különböztetünk meg, amelyeket az alábbiakban ismertetünk:
 

Az e-learning típusú képzések


Az NKE közszolgálati továbbképzési programkínálatának jelentős részét az e-learning típusú képzések teszik ki.

Az e-learning képzések tekintetében 2016-tól új módszertani megközelítésre tértünk át, amelynek eredményeképpen a képzések nem a tételes tárgyi ismeretek mechanikus átadására, hanem a résztvevők hatékony egyéni fejlesztésére koncentrálnak, miközben a kreatív tanulás élményét nyújtják. Az új módszertanok alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy az elkészült tananyag célzottan fejlessze mind a résztvevők tanulási képességeit és a személyes kompetenciáik helyes önértékelését, mind pedig problémamegoldó-készségüket. A módszertani megújítás legnagyobb mértékben a továbbképzési programok két elemét érintette:

  • az oktatási tartalmak elméleti komponensét képező e-tananyagokat, és
  • az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességét fejlesztő e-learning gyakorlati programelemeket.

Az új e-learning tananyagok fő típusai: video-prezentációs e-tananyag, komplex e-tananyag, oktatófilm.
Az új fejlesztésű e-learning képzések nagy része gyakorlati programelemmel egészült ki, ezáltal fejlesztve a tisztviselők szakmai kompetenciáit, és problémafelismerő, problémamegoldó képességüket is. A gyakorlati e-learning programelem esettanulmány, illetve átfogó kérdés feldolgozását jelenti tutorálással, vagy önálló interaktív feladatmegoldást tutori közreműködés nélkül.
 

Tutorált e-learning képzések


A tutorálás olyan egyéni vagy csoportos formában igénybe vehető tanulástámogatási szolgáltatási forma, amely tutori közreműködéssel a digitális környezetben való tananyag-feldolgozást és megértést segíti, a tanulás során lehetővé teszi az azonnali reagálásokat és visszacsatolásokat, valamint az elsajátított ismeretek közvetlen ellenőrzését.

A tutorálási időszakban a tutor folyamatos szakmai támogatást biztosít a tanuló számára, így a tanuló a tutor közvetlen segítségével választ kaphat valamennyi, a tanulás közben felmerülő kérdésére.

A tutorálás lehet egyéni vagy csoportos.

  • Egyéni tutorálás során esettanulmány feldolgozása történik.  A virtuális tanulócsoport tagjai nem látják egymás megoldásait, felvetéseit, a tanuló csak a tutorral kommunikál.
  • Csoportos tutorálás esetén a csoport munkafelülete az üzenőfal, amelyet mind a tutor, mind a csoport tagjai elérnek. Oda üzeneteket, hozzászólásokat írhatnak, ezzel biztosítva a közösségi tanulás lehetőségét. A csoportos tutorálás során a tanulók az e-learning tananyaghoz kapcsolódó orientáló kérdésre és egy úgynevezett átfogó kérdésre adnak választ.

Az önálló interaktív feladatmegoldás


Az önálló interaktív feladatmegoldás tutori közreműködés nélkül megvalósuló gyakorlati e-programelem. Olyan ismeretellenőrzési (vagy mérő) módszer, ahol az egyes kérdések elgondolkodtatóak, tehát nemcsak tisztán elméleti ismereteknek, tudásnak, hanem – bizonyos keretek között – az ismeretek alkalmazásának (készségeknek, képességeknek) a mérésére is alkalmasak.

Minden feladathoz külön előre megfogalmazott válasz tartozik, vagyis mind a jó, mind a rossz megoldás bejelölése esetén a tanuló részletes, indoklás jellegű visszajelzést kap az általa alkalmazott gondolatmenetre.
 

Jelenléti képzések


Az NKE jelenléti képzései közszolgálati továbbképzési programok, melyek jellemzően szakmai ismereteket nyújtó (például hivatásetikai és integritás tárgyú, illetve idegen nyelvi) képzések.

A jelenléti képzések között vannak frontális, nagy létszámú konferencia jellegű előadások, valamint esettanulmányok feldolgozására, résztvevői kérdésekre épülő kiscsoportos képzések, konzultációk vagy a gyakorlatban kiválóan alkalmazható tudást nyújtó tréningek.
 

Blended learning képzések


A blended learning típusú képzések jelenléti képzéssel kiegészített e-learning képzések, amelyeknek során a tisztviselők az önálló tanulással elsajátítható e-learning tananyag megismerése után jelenléti képzésen vesznek részt, amely leggyakrabban tréning, vagy konzultáció. A jelenléti konzultáció során az e-learning tananyaghoz kapcsolódó esettanulmányok, gyakorlati példák feldolgozása történik meg, illetve a tisztviselőkben felmerült kérdések közös, csoportmunka jellegű feldolgozására, megvitatására kerül sor az oktató vezetésével.


Az aktuális továbbképzési kínálat elérhető az új Probono felület Katalógus menüpontjában:
https://probono.uni-nke.hu/katalogus/nyitolap