NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Közigazgatási Továbbképzési Kollégium

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ (a továbbiakban: személyügyi központ) vezetőjének továbbképzéssel, valamint a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter fővárosi és vármegyei kormányhivatalok kormánytisztviselőinek továbbképzésével összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező, valamint a közszolgálat tisztviselői vizsgarendszer egységes működését biztosító testület.

A KTK feladataira és tagjaira vonatkozó előírásokat az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény,
 • a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzésről szóló 338/2019. (XII.23.) Korm. rendelet,
 • a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet,
 • a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 • a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet,
 • a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
 • a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet.


A KTK feladatai

A KTK a továbbképzési programok tekintetében:

 • Meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket, és dönt a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről vagy törléséről. Véleményezi a megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: Egyetem) által elkészített jelentést.
 • Dönt a továbbképzési programok programjegyzékébe való nyilvántartásba vételéről, felfüggesztéséről vagy törléséről.
 • Dönt a programminősítési szakértői névjegyzékbe és az oktatói névjegyzékbe való felvételről, illetve a névjegyzékből való törlésről.
 • A személyügyi központ vezetője, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, az ágazati irányítást, illetve felügyeletet ellátó intézmények, valamint a közigazgatási szervek által meghatározott képzési igények alapján képzésfejlesztési feladatot határoz meg az Egyetem számára.
 • Dönt a belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben benyújtott panaszról.

A KTK a továbbképzési rendszer minőségirányítási feladatai tekintetében:

 • Véleményezi a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatát, amelyet az Egyetem javaslata alapján a személyügyi központ vezetője és a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter közösen ad ki.

A KTK a közigazgatási vizsgák (közigazgatási szakvizsga, közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga) tekintetében:

 • Jóváhagyja a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerét, tananyagát, valamint – a tananyag hatályosítása esetén – az írásbeli vizsgakérdéseket.
 • Jóváhagyja az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét, tananyagát, valamint – a tananyag hatályosítása esetén – a vizsgatételeket.
 • Jóváhagyja a közigazgatási szakvizsga kötelező és választható tárgyának vizsgakövetelményeit.
 • A közigazgatási szakvizsga alól részben, vagy teljeskörűen mentesítést ad a tudományos fokozatot alapján.
 • Különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsga teljesítését közigazgatási szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában.
 • Meghatározza - a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok javaslataira figyelemmel - a közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáción konzulensi, és az ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamokon oktatásra jogosultak körét; valamint a kiválasztásukra vonatkozó eljárásrendet.

A KTK titkársági feladatait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem látja el. 

A KTK-nak szóló küldeményeket az alábbi postai címre kérjük megküldeni:
NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 1441 Budapest, Pf. 60.