NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Tananyag és követelményrendszer

közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a közigazgatási szakvizsga tananyagait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - különösen a jogszabályi változásokra való tekintettel - rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja és szükség esetén aktualizálja. 

A fentiek alapján megkezdődött a közigazgatási szakvizsga tananyagának felülvizsgálata. A hatályosítással érintett tananyagrészek, az oktatást, felkészülést segítő diasorok, valamint az írásbeli vizsgakérdések az alábbiakban publikálásra kerültek honlapunkon. A tananyagokat érintő változásokat a Jegyzetek/tananyag rovatban tájékozató füzetek formájában tettük közzé.

2023. március 15-ét követően a felkészítés és a számonkérés (ismétlő- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

A közigazgatási szakvizsga követelményrendszere

On-line előadások

A közigazgatási szakvizsgázók számára a közigazgatási szakvizsga kötelező és választott tárgyait feldolgozó video-prezentációk a Probono felület Önfejlesztés menüpontjában, a https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/e-learning linkre kattintva érhetőek el, a bal oldali függőleges menüsor „Felkészülés a közigazgatási vizsgákra” pontjának bepipálásával. A tananyag modulokra és választott tárgyakra bontva szerepel az előadások között „Közigazgatási szakvizsga  – …” kezdő címmel.

A közigazgatási szakvizsga tananyagai és segédanyagai a kötelező tárgyi vizsgarészhez

 Jegyzetek (tananyag):


1. modul - A központi állami szervek rendszere 
(Tájékoztató füzet)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek 
(Tájékoztató füzet)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek 
(Tájékoztató füzet)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek 
(Tájékoztató füzet)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere 
(Tájékoztató füzet)

 

A felkészítő előadások diasorai:

 
1. modul - Központi állami szervek rendszere 
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek
3. modul - Általános államháztartási ismeretek 
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere

 

Írásbeli vizsgakérdések:


1. modul - Központi áll ami szervek rendszere 
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek 
3. modul - Általános államháztartási ismeretek 
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek 
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere 

 

 Szóbeli vizsgakérdések:


1. modul - A központi állami szervek rendszere
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek
3. modul - Általános államháztartási ismeretek
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere

 

A felkészítő előadások tematikái:


1. modul - Központi állami szervek rendszere
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek
3. modul - Általános államháztartási ismeretek
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere


A közigazgatási szakvizsga tananyagai és segédanyagai a választható tárgyi vizsgarészhez
 

Jegyzetek (tananyag):


Államigazgatás  
(Tájékoztató füzet)
Önkormányzati igazgatás 
(Tájékoztató füzet)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás 
(Tájékoztató füzet)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat 
(Tájékoztató füzet)
Gazdasági igazgatás 

 

A felkészítő előadások diasorai:


Államigazgatás 
Önkormányzati igazgatás 
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás 
Kül- és biztonságpolitikai ágazat 
Gazdasági igazgatás 

 

Írásbeli vizsgakérdések:


Államigazgatás 
Önkormányzati igazgatás 
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás
Kül- és biztonságpolitikai ágazat 
Gazdasági igazgatás 

 

Szóbeli vizsgakérdések:


Államigazgatás
Önkormányzati igazgatás
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás
Kül- és biztonságpolitikai ágazgat
Gazdasági igazgatás

 

A felkészítő előadások tematikái:


Államigazgatás
Önkormányzati igazgatás
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás
Kül- és biztonságpolitikai ágazat
Gazdasági igazgatás