Tananyag és követelményrendszer

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete minden év nyarán elvégzi a közigazgatási szakvizsga követelményrendszerének, tananyagainak-, az oktatást, felkészülést segítő diasorainak-, az oktatási tematikájának-, valamint a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseinek és azok megoldásainak aktualizálását.

közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a közigazgatási szakvizsga tananyagait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - különösen a jogszabályi változásokra való tekintettel - rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja és szükség esetén aktualizálja. 

A 2019. évi tananyag-felülvizsgálat alapján a közigazgatási szakvizsga kötelező tárgyai közül az I. modul: A központi állami szervek rendszere c. tantárgy és a IV. modul: Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek című tantárgy tananyagának aktualizálását végezte el az Egyetem, tekintettel a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel bekövetkezett új szabályozásra. A törvény jelentős változást hozott a kormányzati igazgatási szervek szervezetrendszerében, továbbá a kormányzati igazgatásban dolgozó tisztviselők jogviszonyában, amelyek indokolták a modulok tananyagának hatályosítását.

A kötelező tárgyi vizsgarész I. és IV. moduljának tananyaga egységes formátumban honlapunkon feltöltésre került.

A közigazgatási szakvizsga további tananyagrészeit a hatályosítás nem érintette.

A 2019. szeptemberi vizsgaidőszakra történő felkészítés és a vizsgákon való számonkérés (pót- és halasztott vizsgák esetében is) a hatályosított tananyag alapján történik.

A hatályos követelményrendszer alábbi linkről tölthető le:
A közigazgatási szakvizsga követelményrendszere 2019. (Hatályos: 2019.03.15-től) (PDF)

A közigazgatási szakvizsga tananyagai és segédanyagai a kötelező tárgyi vizsgarészhez

 Jegyzetek (tananyag):


1. modul - A központi állami szervek rendszere (2019.02.27.)
Tájékoztató füzet - 1. modul A központi állami szervek rendszere (2019.02.01.)

2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2018.07.15.)

3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2018.07.15.)

4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2019.08.21.)
Tájékoztató füzet - 4. modul Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2019.09.02.)

5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2018.07.15.)

 

A felkészítő előadások diasorai:


1. modul - Központi állami szervek rendszere (2019.02.01.)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2018.07.31.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2018.07.31.)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2019.07.31.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2018.07.31.)

 

Írásbeli vizsgakérdések:


1. modul - Központi állami szervek rendszere (2019.03.01.)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2018.08.28.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2018.08.28.)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2019.09.01.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2018.08.28.)

 

 Szóbeli vizsgakérdések:


1. modul - A központi állami szervek rendszere (2017.08.31.)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2017.08.31.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2017.08.31.)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2017.08.31.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2017.08.31.)

 

A felkészítő előadások tematikái:


1. modul - Központi állami szervek rendszere (2018.07.31.)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2018.07.31.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2018.07.31.)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2018.07.31.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2018.07.31.)


A közigazgatási szakvizsga tananyagai és segédanyagai a választható tárgyi vizsgarészhez
 

Jegyzetek (tananyag):


Államigazgatás (2019.02.08.)
Gazdasági igazgatás (2018.07.15.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2018.07.15.)
Önkormányzati igazgatás (2018.07.15.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2018.07.15.)

 

A felkészítő előadások diasorai:


Államigazgatás (2019.02.01.)
Gazdasági igazgatás (2018.07.24.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2018.08.31.)
Önkormányzati igazgatás (2018.07.15.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2018.06.30.)

 

Írásbeli vizsgakérdések:


Államigazgatás (2019.03.01.)
Gazdasági igazgatás (2018.08.31.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2018.08.31.)
Önkormányzati igazgatás (2018.08.31.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2018.08.31.)

 

Szóbeli vizsgakérdések:


Államigazgatás (2019.03.15.)
Gazdasági igazgatás (2017.08.31.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2018.10.25.)
Önkormányzati igazgatás (2017.08.31.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2017.08.31.)

 

A felkészítő előadások tematikái:


Államigazgatás (2018.08.31.)
Gazdasági igazgatás (2018.08.31.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2018.08.31.)
Önkormányzati igazgatás (2018.08.31.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2018.08.31.)