Tananyag és követelményrendszer

közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a közigazgatási szakvizsga tananyagait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - különösen a jogszabályi változásokra való tekintettel - rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja és szükség esetén aktualizálja. 

2021. őszén megkezdődött a közigazgatási vizsgák tananyagainak felülvizsgálataA hatályosítással érintett tananyagrészek, az oktatást, felkészülést segítő diasorok, az oktatási tematika, valamint az írásbeli vizsgakérdések  várhatóan 2022. március 1-ig publikálásra kerülnek honlapunkon.

2022. március 15-ét követően a felkészítés és a számonkérés (ismétlő- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

A közigazgatási szakvizsga követelményrendszere

On-line előadások

A közigazgatási szakvizsgázók számára a közigazgatási szakvizsga kötelező és választott tárgyait feldolgozó video-prezentációk a Probono felület Önfejlesztés menüpontjában, a https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/e-learning linkre kattintva érhetőek el, a bal oldali függőleges menüsor „Felkészülés a közigazgatási vizsgákra” pontjának bepipálásával. A tananyag modulokra és választott tárgyakra bontva szerepel az előadások között „Közigazgatási szakvizsga  – …” kezdő címmel.

A közigazgatási szakvizsga tananyagai és segédanyagai a kötelező tárgyi vizsgarészhez

 Jegyzetek (tananyag):


1. modul - A központi állami szervek rendszere (2021.02.01.) 
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2021.02.01.) 
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2021.03.01.) 
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2020.02.15.) 
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2021.02.10.) 

 

A felkészítő előadások diasorai:

 
1. modul - Központi állami szervek rendszere (2021.02.01.) 
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2021.02.03.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2021.01.10.) 
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2021.02.15.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2021.02.15.)

 

Írásbeli vizsgakérdések:


1. modul - Központi áll ami szervek rendszere (2021.03.01.) 
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2021.03.01.) 
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2021.03.01.) 
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2021.03.01.) 
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2021.03.01.) 

 

 Szóbeli vizsgakérdések:


1. modul - A központi állami szervek rendszere (2017.08.31.)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2017.08.31.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (KTK jóváhagyás alatt)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2017.08.31.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2017.08.31.)

 

A felkészítő előadások tematikái:


1. modul - Központi állami szervek rendszere (2018.07.31.)
2. modul - Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek (2018.07.31.)
3. modul - Általános államháztartási ismeretek (2018.07.31.)
4. modul - Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek (2018.07.31.)
5. modul - Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere (2018.07.31.)


A közigazgatási szakvizsga tananyagai és segédanyagai a választható tárgyi vizsgarészhez
 

Jegyzetek (tananyag):


Államigazgatás (2021.01.28.)  
Önkormányzati igazgatás (2021.02.15.) 
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2021.01.31.) 
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2021.02.06.) 
Gazdasági igazgatás (2021.02.14.) 

 

A felkészítő előadások diasorai:


Államigazgatás (2021.01.28.) 
Önkormányzati igazgatás (2021.02.09.) 
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2021.01.31.) 
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2021.02.01.) 
Gazdasági igazgatás (2021.02.03.) 

 

Írásbeli vizsgakérdések:


Államigazgatás (2021.03.10.) 
Önkormányzati igazgatás (2021.03.10.) 
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2021.03.10.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2021.03.10.) 
Gazdasági igazgatás (2021.03.10.) 

 

Szóbeli vizsgakérdések:


Államigazgatás (2019.03.15.)
Önkormányzati igazgatás (2018.10.25.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (KTK jóváhagyás alatt)
Kül- és biztonságpolitikai ágazgat (2018.10.25.)
Gazdasági igazgatás (2017.08.31.)

 

A felkészítő előadások tematikái:


Államigazgatás (2018.08.31.)
Gazdasági igazgatás (2018.08.31.)
Kül- és biztonságpolitikai ágazat (2018.08.31.)
Önkormányzati igazgatás (2018.08.31.)
Pénzügyi- és költségvetési igazgatás (2021.03.01.)