Keresztféléven induló szakirányú továbbképzési szakok jelentkezési határidejének meghosszabbítása

Az Integritás tanácsadó, a Közszolgálati humán szervező, a Közszolgálati protokoll és az Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak jelentkezési határideje meghosszabbításra kerül 2019. december 15-éig.

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja a közigazgatásban dolgozó olyan integritás tanácsadók képzése, akik stratégiai szemlélettel, a közigazgatási szervek működési rendszerének ismeretével és a szervezetfejlesztési technológiák elsajátításával, a szükséges jogi, szociológiai, pszichológiai, valamint kockázatelemzési és -kezelési tudással rendelkeznek.
A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes
További információk: https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/integritas-tanacsado/altalanos-informaciok

Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Küldetésünk a közszolgálati szervezetek humánerőforrás gazdálkodási tevékenységének fejlesztése olyan szakemberek képzésével, akik mind elméletben, mind gyakorlatban felkészültek a szervezeti HR funkciók tervezésére, kialakítására és működtetésére.
A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes
További információk: https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/kozszolgalati-human-szervezo/altalanos-informaciok

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

A Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak elsősorban a közszolgálatspecifikus protokoll ismeretek és rendezvényszervezési követelmények elsajátítására, valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs ismeretek, készségek elméleti és gyakorlati oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt.
A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes
További információk: https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/kozszolgalati-protokoll/altalanos-informaciok

Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A szak fő célja, hogy elősegítse a magyar önkormányzati igazgatás fejlesztésében kiemelt fontosságú közmenedzsment létrejöttét, növelje humánerőforrás hatékonyságát, biztosítsa az önkormányzati személyi állomány folyamatos szakmai képzése révén az önkormányzati alrendszer fejlesztéspolitikáját.
A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes
További információk: https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/onkormanyzati-szaktanacsado/altalanos-informaciok


Címkék: Hírek