NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati humán szervező

Szakfelelős: Dr. Hazafi Zoltán, egyetemi docens

A képzési idő: 3 félév

A képzés óraszáma: 304 óra

Küldetésünk a közszolgálati szervezetek humánerőforrás gazdálkodási tevékenységének fejlesztése olyan szakemberek képzésével, akik mind elméletben, mind gyakorlatban felkészültek a szervezeti HR folyamatok és funkciók magas színvonalú tervezésére, kialakítására és működtetésére. A gyakorlatorientált HR ismeretek tréningszerű átadását megvalósító szakirányú továbbképzési szak olyan közszolgálati humán szervezők képzését teszi lehetővé, akik a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában alkalmasak a stratégiai szemléletű, kompetencia alapú, integráltan működtetett emberi erőforrás-gazdálkodásnak a közszolgálatban történő, egységes módszertani szempontok szerinti kialakítására, megtervezésére, megszervezésére, működtetésére, irányítására, vezetésére (menedzselésére) és folyamatos fejlesztésére.  Célunk, hogy a közszolgálati humánpolitikai területen tevékenykedő szakemberek szakmailag korrekt, ugyanakkor egyben humánus és empatikus módon legyenek képesek ellátni az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Mindezt úgy, hogy birtokában vannak a legújabb irányelvekhez igazodó közszolgálati HR ismereteknek.

A képzés aktualitása: A magyar közszolgálatban folyamatban lévő jelentős változások, az igazgatási technológiák fejlődése által igényelt állandó szervezeti és finanszírozási átalakulások fokozott igényt támasztanak a közszolgálati emberierőforrás-gazdálkodás területén jól képzett, a humánpolitikai feladatok magas szintű ellátására képes szakemberek iránt.

A képzés aktualitását az is indokolja, hogy a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény jelentősen átalakította a közszolgálati szabályozás eddigi koncepcióját, hiszen lényeges pragmatika elemeket (pl. kiválasztás, képesítési követelmények, ösztönzés, továbbképzés, stb.) csak keretjelleggel szabályoz, a részleteket kidolgozását pedig a munkáltatói szintre bízza. Ebből következik, hogy a szervezetek saját maguk alakíthatják ki, például a kiválasztási, a bérezési, a továbbképzési vagy a létszám-gazdálkodási rendszert. Mindez másfajta személyügyi tevékenységet és a humánszakértők részéről más jellegű felkészültséget kíván. A humán szakemberek akkor tudnak támogatást nyújtani a vezetés számára, a szervezet személyügyi rendszerének tervezéséhez, - a jogi-adminisztratív feladatokon túlmenően -, ha értenek a különböző HR-folyamatok kialakításához, fejlesztéséhez is. Képzésünkön ezt sajátíthatják el.

Képzésünk elvégzésével többek között az alábbi kérdésekre kaphat választ:

 • Hatékony létszámtervezéssel hogyan lehetünk úrrá a szervezeti fluktuáción?
 • Milyen módszerekkel lehet a szervezet számára legmegfelelőbb munkaerőt megtalálni, kiválasztani, fejleszteni és a hosszútávon megtartani?
 • Miként találhatjuk meg a tehetségeket, és hogyan támogathatjuk őket?
 • Hogyan segítheti a HR szakterület a vezetők eredményesebb működését?
 • Miért érdemes kompetenciaalapú HR megoldásokat bevezetni, és hogyan építhetünk fel ilyen rendszereket?
 • Miként alakíthatunk ki motiváló és fenntartható javadalmazási rendszert?
 • Hogy állíthatjuk a teljesítménymenedzsmentet a szervezeti fejlődés szolgálatába?
 • Milyen a korszerű szervezeti humánstratégia és azt hogyan kell kialakítani?
 • Melyek a munkahelyi emberi problémák felismeréséhez, kezeléséhez és harmonikus megoldásához szükséges fontos készségek?
 • Hogyan épül fel ideális esetben az emberi erőforrás személyügyi feladatrendszere?
 • Hogyan működtethető a gyakorlatban a közszolgálatban a korszerű, hatékony, emberközpontú HR szemlélet?

Három ok, amiért érdemes képzésünket választani:

Közszolgálati orientáció: képzésünk – a képzési piacon egyedülálló módon – nem egyszerűen bemutatja a legkorszerűbb HR megoldásokat, módszereket és eszközöket, hanem arra is választ ad, hogyan lehet ezeket alkalmazni a közszolgálati szervezetekben.

Gyakorlatiasság: az elméleti, szakismereti megalapozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati tudásátadásra. Kurzusaink többsége tréning, amelyeken a résztvevők valós tapasztalatokat szerezhetnek egy-egy témakörről, és konkrét módszereket tanulhatnak meg.

Szakmaiság: kurzusainkat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói valamint olyan gyakorlati szakemberek tartják, akik széleskörű rálátással és valós tapasztalattal rendelkeznek a humánerőforrás rendszerek kialakításában illetve azok közszolgálati adaptálásában.

A Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak elvégzését mindazoknak a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereknek ajánljuk, akik az emberi erőforrás-gazdálkodással összefüggő munkakörök ellátásához szükséges speciális kompetenciák elsajátítására, magas szintű alkalmazására és a humánpolitikai feladatok színvonalas elvégzésére törekszenek, a közszolgálati jellegű emberierőforrás-menedzsment gyakorlatban hasznosítható ismereteinek birtokában.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közszolgálaton belül folyó emberierőforrás-gazdálkodás színvonalának emelése, módszertani megújítása, az itt tevékenykedők (vezetők, beosztott munkatársak) szakirányú felkészültségének javítása, valamint a közszolgálati szervezetek működésének fejlesztése érdekében 2013-ban dolgozta ki az azóta is töretlen népszerűségnek örvendő szakunkat. 

További információk a képzésról:

https://www.youtube.com/watch?v=vHBG3UFGanU

Egy korábbi hallgatónk véleménye a képzésről:

„A képzés sikeres teljesítését követően örömmel mondhatom, hogy nagyon jól éreztem magam mindvégig a képzés során, az oktatók kivétel nélkül a szakmában járatos, magas szintű szaktudással rendelkező szakemberek révén adták át tudásukat, a tananyagot számunkra. Mindezért hálás köszönet nekik! Mindenkinek ajánlom a képzést, aki akár csak érdeklődik a HR terület iránt, azonban leginkább azokat bíztatom a képzés elvégzésére, akik a közszolgálat bármely területén, humán szakterületen tevékenykednek."

A felvétel feltétele: A képzésben alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A jelentkezők kiválasztásáról a végzettségen kívül, motivációt vizsgáló strukturált felvételi elbeszélgetésen való részvételt követően dönt az egyetem. A felvételi elbeszélgetést megelőzően a jelentkezőnek meg kell küldenie a közszolgálati önéletrajz sablonban elkészített önéletrajzát és a szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezésével kapcsolatos motivációs levelét.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Államszervezet
A közigazgatás szervezetrendszere
Alapvető jogok és kötelességek
Polgári jogi alapismeretek
Szociálpszichológia
Szociálpolitika, szociális jog
Szervezet- és munkapszichológia
Közszolgálati jog I-II.
Regionális politika Magyarországon
Munkajog
Informatika a közszolgálat emberi erőforrás gazdálkodásában
Államháztartási ismeretek
Európai közszolgálati együttműködés
Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás
Szervezeti identitás
Stratégiai alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban
Gondolkodástechnikák és problémamegoldás a közszolgálatban
Munkavégzési rendszerek a közszolgálatban
Önismeret és együttműködés a közszolgálatban
Közszolgálati életpályák (emberi erőforrás áramlás)
Kiválasztási és interjútechnikák
Emberi erőforrás fejlesztés a közszolgálatban
Csoportépítés a közszolgálat működésében
Közszolgálati teljesítménymenedzsment
Munkaügyi konfliktusok és rendezésük
Kompenzáció és javadalmazás a közszolgálatban
Személyügyi szolgáltatások és személyügyi tevékenység a közszolgálatban
Shadow-Coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban
Szervezeti kommunikáció
Integritás az emberi erőforrás gazdálkodásban
Szervezetfejlesztés a közszolgálatban
Nemzetközi trendek a közszolgálatban és az emberi erőforrás-gazdálkodásban

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült kisfilmünket: Közszolgálati humán szervező

A jelentkezés kezdete: 2023. november

A jelentkezési határidő: 2024. január 12. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024. február

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
Bencsik Bianka
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20851
E-mail cím: Bencsik.Bianka@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 142. iroda