Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati humán szervező

Szakfelelős: Dr. Hazafi Zoltán, egyetemi docens

A képzési idő: 3 félév

A képzés óraszáma: 304 óra

A felvétel feltétele: A képzésben alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A jelentkezők kiválasztásáról a végzettségen kívül, motivációt vizsgáló strukturált felvételi elbeszélgetésen való részvételt követően dönt az egyetem. A felvételi elbeszélgetést megelőzően a jelentkezőnek meg kell küldenie a közszolgálati önéletrajz sablonban elkészített önéletrajzát és a szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezésével kapcsolatos motivációs levelét.

Küldetésünk a közszolgálati szervezetek humánerőforrás gazdálkodási tevékenységének fejlesztése olyan szakemberek képzésével, akik mind elméletben, mind gyakorlatban felkészültek a szervezeti HR funkciók tervezésére, kialakítására és működtetésére.

A képzés aktualitása: A Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény jelentősen átalakítja a közszolgálati szabályozás eddigi koncepcióját, hiszen lényeges pragmatika elemeket (pl. kiválasztás, képesítési követelmények, ösztönzés, továbbképzés, stb.) csak keretjelleggel szabályoz, a részleteket kidolgozását pedig a munkáltatói szintre bízza. Ebből következik, hogy a jövőben a szervezetek saját maguk alakíthatják ki, például a kiválasztási, a bérezési, a továbbképzési vagy a létszám-gazdálkodási rendszert. Mindez másfajta személyügyi tevékenységet és a humánszakértők részéről más jellegű felkészültséget kíván. A humán szakemberek akkor tudnak támogatást nyújtani a vezetés számára, a szervezet személyügyi rendszerének tervezéséhez, - a jogi-adminisztratív feladatokon túlmenően -, ha értenek a különböző HR-folyamatok kialakításához, fejlesztéséhez is. Képzésünkön ezt sajátíthatják el.

Képzésünk elvégzésével többek között az alábbi kérdésekre kaphat választ:

  • Hatékony létszámtervezéssel hogyan lehetünk úrrá a szervezeti fluktuáción?
  • Milyen módszerekkel lehet a szervezet számára legmegfelelőbb munkaerőt megtalálni, kiválasztani, fejleszteni és a hosszútávon megtartani?
  • Miként találhatjuk meg a tehetségeket, és hogyan támogathatjuk őket?
  • Hogyan segítheti a HR szakterület a vezetők eredményesebb működését?
  • Miért érdemes kompetenciaalapú HR megoldásokat bevezetni, és hogyan építhetünk fel ilyen rendszereket?
  • Miként alakíthatunk ki motiváló és fenntartható javadalmazási rendszert?
  • Hogy állíthatjuk a teljesítménymenedzsmentet a szervezeti fejlődés szolgálatába?

További három ok, amiért érdemes képzésünket választani:

Közszolgálati orientáció: képzésünk – a piacon egyedülálló módon – nem egyszerűen bemutatja a legkorszerűbb HR megoldásokat, módszereket és eszközöket, hanem arra is választ ad, hogyan lehet ezeket alkalmazni a közszolgálati szervezetekben.

Gyakorlatiasság: az elméleti megalapozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati tudásátadásra. Ennek megfelelően kurzusaink jelentős része tréningjellegű, amelyeken a résztvevők valós tapasztalatokat szerezhetnek egy-egy témakörről, és konkrét módszereket tanulhatnak meg.

Szakmaiság: kurzusainkat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói valamint olyan gyakorlati szakemberek tartják, akik széleskörű rálátással és valós tapasztalattal rendelkeznek a humánerőforrás rendszerek kialakításában illetve azok közszolgálati adaptálásában.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Államszervezet
A közigazgatás szervezetrendszere
Alapvető jogok és kötelességek
Polgári jogi alapismeretek
Szociálpszichológia
Szociálpolitika, szociális jog
Szervezet- és munkapszichológia
Közszolgálati jog I-II.
Regionális politika Magyarországon
Munkajog
Informatika a közszolgálat emberi erőforrás gazdálkodásában
Államháztartási ismeretek
Európai közszolgálati együttműködés
Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás
Szervezeti identitás
Stratégiai alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban
Gondolkodástechnikák és problémamegoldás a közszolgálatban
Munkavégzési rendszerek a közszolgálatban
Önismeret és együttműködés a közszolgálatban
Közszolgálati életpályák (emberi erőforrás áramlás)
Kiválasztási és interjútechnikák
Emberi erőforrás fejlesztés a közszolgálatban
Csoportépítés a közszolgálat működésében
Közszolgálati teljesítménymenedzsment
Munkaügyi konfliktusok és rendezésük
Kompenzáció és javadalmazás a közszolgálatban
Személyügyi szolgáltatások és személyügyi tevékenység a közszolgálatban
Shadow-Coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban
Szervezeti kommunikáció
Integritás az emberi erőforrás gazdálkodásban
Szervezetfejlesztés a közszolgálatban
Nemzetközi trendek a közszolgálatban és az emberi erőforrás-gazdálkodásban

A jelentkezési határidő: 2021. augusztus 1. 23:59

A jelentkezési felület megújítása jelenleg folyamatban van, a jelentkezéssel kapcsolatos információkat hamarosan közzétesszük az oldalon.

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2021. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, hétfői, keddi és szerdai napokon

Az önköltség mértéke: 170.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:
Bencsik Bianka
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20851
E-mail cím: Bencsik.Bianka@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 146. iroda