Kötelező tananyag I. félév - Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Belső kontrollrendszer

Dr. Benkő János B E L S Ő K O N T R O L L (Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben)

Tantárgyi tájékoztató - Belső kontrollrendszer

Értékalapú kormányzás

Ideiglenes dogmatika - Fogalmi segédlet

 

Értékalapú kormányzás -tantárgyi leírás

 

Pallai Katalin - Jegyzet - Párbeszéd normák és argumnetatív eszközök 1

 

A jó állam mérhetősége

 

Kaiser hatékony közszolgálat jó közig.

 

Integritásmenedzsment

Tantárgyi leírás integritásmenedzsment

 

TÖRZSANYAG az Integritásmenedzsment című tantárgyhoz

 

OECD Egy szilárd integritásrendszer felé

 

Korrupciós - és integritás kockázatelemzés és Integritásjelentés készítése

Tantárgyi tájékoztató

 

Báger Gusztáv HOLLAND INTEGRITÁS ÉS KOCKÁZATKEZELÉS (Az integritási kockázatelemzés módszertani kerete és alkalmazása)

 

Dr. Benkő János MEGELŐZÉSEN ALAPULÓ KOCKÁZATKEZELÉS (Korrupciós kockázatelemzés és kezelés)

 

Dobos Csaba INTEGRITÁSJELENTÉS (INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE, KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSI TERV ÉS AZ INTEGRITÁSJELENTÉS KÉSZÍTÉSE)

 

Különböző tudományágak korrupciómegközelítése

Tantárgyi leírás Különböző tudományágak korrupciómegközelítése

 

Hollán Miklós - jegyzet és kötelező irodalom

 

Nemzetközi antikorrupciós megközelítések

 

Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények - jegyzet

 

Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények - tantárgyi adatlap

 

UNCAC

 

Normasértések típusai

1336 2015 v 27 korm határozat

 

KÖZSZOLGÁLATI SZEMÉLYI JOG tankönyv Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

 

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS - tankönyv

 

Korrupciómegelőzés a közigazgatásban a korrupció elleni kormánystratégia

 

Normasértések típusai- tantárgyi leírások

 

Személyes kompetenciafejlesztő modul

NKE Vezetőképzés kooperativ tárgyalás és konfliktuskezelés háttéranyag

 

Szemelyes kompetencia tantargyi lap 2 pk

 

Szervezeti kultúra, vezetés és működés

 

Mi a szervezetfejlesztés?

 

Szakács Gábor: Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban

 

Rónay Miklós: Szervezetfejlesztés a közszolgálatban

 

Tantárgyi leírás - szervezeti kultúra vezetés és működés

 

Tanácsadói kompetenciák: Tanácsadás és támogatás

Integritás tanácsadói készségek - jegyzet

 

Tanácsadói kompetenciák: Tanácsadás és támogatás - tantárgyi leírás