NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Kötelező tananyag I. félév - Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az Integritás tanácsadó szakirányú toábbképzési szak I. féléves tananyagai:

Belső kontrollrendszer

Belső kontroll (Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben)
Dr. Benkő János B E L S Ő K O N T R O L L (Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben)

Értékalapú kormányzás

Ideiglenes dogmatika – Fogalmi segédlet
Ideiglenes dogmatika - Fogalmi segédlet

Pallai Katalin: Párbeszéd, normák és az argumentatív módszer a korrupció megelőzésében
Pallai Katalin - Jegyzet - Párbeszéd normák és argumnetatív eszközök 1

A jó állam mérhetősége
A jó állam mérhetősége

Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás – nemzetközi és európai dimenziók
Kaiser hatékony közszolgálat jó közig.

Integritásmenedzsment

Törzsanyag az Intgeritásmenedzsment című tárgyhoz
Tantárgyi leírás integritásmenedzsment

Egy szilárd integritási rendszer felé: A megvalósítás eszközei, folyamatai, struktúrái és feltételei
OECD Egy szilárd integritásrendszer felé

Korrupciós-és intgeritás kockázatelemzés és Inetgritásjelentés készítése

Holland intgeritás és kockázatkezelés (Az intgeritási kockázatelemzés módszertani kerete és alkalmazása)
Báger Gusztáv HOLLAND INTEGRITÁS ÉS KOCKÁZATKEZELÉS (Az integritási kockázatelemzés módszertani kerete és alkalmazása)

Megelőzésen alapuló kockázatkezelés (Korrupciós kockázatelemzés és kezelés)
Dr. Benkő János MEGELŐZÉSEN ALAPULÓ KOCKÁZATKEZELÉS (Korrupciós kockázatelemzés és kezelés)

Integritásjelentés (Integritási és korrupciós kockázatok felmérése, korrupciómegelőzési intézkedési terv és az integritásjelentés készítése)
Dobos Csaba INTEGRITÁSJELENTÉS (INTEGRITÁSI ÉS KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE, KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSI TERV ÉS AZ INTEGRITÁSJELENTÉS KÉSZÍTÉSE)

Különböző tudományágak korrupciómegközelítése

Jegyzet és kötelező irodalom
Hollán Miklós - jegyzet és kötelező irodalom

Nemzetközi antikorrupciós megközelítések

Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények (tananyag)
Nemzetközi antikorrupciós törekvések és egyezmények - jegyzet

UNCAC
UNCAC

Normasértések típusai

1336 2015 v 27 korm határozat
1336 2015 v 27 korm határozat

Közszolgálati személyi jog (Az integritási közszolgálati jogi szabályozása)
KÖZSZOLGÁLATI SZEMÉLYI JOG tankönyv Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Hivatásetika és kultúra, érdekérvényesítés
HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS - tankönyv

Korrupciómegelőzés a közigazgatásban – a korrupció elleni kormánystratégia végrehajtásának eddigi tapasztalatai és a továbblépés lehetséges irányai
Korrupciómegelőzés a közigazgatásban a korrupció elleni kormánystratégia

Személyes kompetenciafejlesztő modul

Kooperatív tárgyalás és konfliktuskezelés
NKE Vezetőképzés kooperativ tárgyalás és konfliktuskezelés háttéranyag

Szervezeti kultúra, vezetés és működés

Mi a szervezetfejlesztés, és mire jó?
Mi a szervezetfejlesztés?

Stratégia alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban
A stratégiai tervezés és a rendszerfejlesztés humányfolyamata
Szakács Gábor: Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban

Szervezetfejlesztés a közszolgálatban
Rónay Miklós: Szervezetfejlesztés a közszolgálatban

Tanácsadói kompetenciák: Tanácsadás és támogatás

IT tanácsadói készségek – jegyzet - 2015.
Integritás tanácsadói készségek - jegyzet