Tananyag és követelményrendszer

Elérhető az ügykezelői alapvizsga tananyaga egyésges formátumban. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete elvégezte az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerének, tananyagainak-, az oktatást, felkészülést segítő diasorainak-, az oktatási tematikájának-, valamint a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseinek és azok megoldásainak aktualizálását.

A hatályosítás során keletkezett módosítások (melyek ez idáig csak a Tájékoztató Füzetben szerepeltek) tananyagban történő átvezetése megtörtént, melynek eredményeképpen  a mai naptól elérhető és letölthető a tananyag egységes formátumban.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete nagy gondot fordít arra, hogy feladatainak teljesítése során, a vizsgázói igényeket figyelembe véve megfelelő szolgáltatást nyújtson. Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, azt az Ugykezeloialapvizsga@uni-nke.hu címre várjuk.

Az ügykezelői alapvizsga tananyaga

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata, hogy kifejlessze, valamint szükség szerint – különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják – aktualizálja a vizsgák követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit.

Az ügykezelői alapvizsga tananyagában 2019 nyarán nem lesz módosulás.

Az Ügykezelői alapvizsga tananyagát ide kattintva töltheti le::

Ügykezelői alapvizsga tananyaga 2019 (2019.09.03.)
Tájékoztató a tananyagot érintő változásokról 2019. 

A 2019. március 15-től kezdődő vizsgákra történő felkészítés és a vizsgákon való számonkérés (pót- és halasztott vizsgák esetében is) már az új vizsgakövetelmények és a hatályosított tananyag alapján történik.

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszere

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét, amely tartalmazza az ügykezelői alapvizsga szóbeli tételsorát, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium fogadja el. A szóbeli tételsort és a követelményrendszert az alábbi elérhetőségekről töltheti le:

Ügykezelői alapvizsga szóbeli tételsora (PDF)
Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszere 2019. (Hatályos: 2019.03.15-től.) (PDF)

Az ügykezelői alapvizsga tananyag egyes fejezeteit feldolgozó diasorokat az alábbiakban tekintheti meg

I. FEJEZET: A közigazgatás felépítése és működése  
II. FEJEZET: A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony 
III. FEJEZET: A közigazgatási hatósági eljárás szabályai
IV. FEJEZET: A közigazgatás informatikai támogatása
V. FEJEZET: Ügyvitel, ügykezelés
VI. FEJEZET: Adatvédelmi ismeretek

Az ügykezelői alapvizsgára felkészítő tanfolyam tematikáját az alábbiakban töltheti le

Ügykezelői alapvizsga tematika (2017)