Tananyag és követelményrendszer

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata, hogy kifejlessze, valamint szükség szerint – különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják – aktualizálja a vizsgák követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit.

2021. őszén megkezdődött a közigazgatási vizsgák tananyagainak felülvizsgálataA hatályosítással érintett tananyagrészek, az oktatást, felkészülést segítő diasorok, az oktatási tematika, valamint az írásbeli vizsgakérdések  várhatóan 2022. március 1-ig publikálásra kerülnek honlapunkon.

2022
. március 15-ét követően a felkészítés és a számonkérés (ismétlő- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete nagy gondot fordít arra, hogy feladatainak teljesítése során, a vizsgázói igényeket figyelembe véve nyújtsa szolgáltatásait. Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, azt az ugykezeloialapvizsga@uni-nke.hu címre várjuk.

Az Ügykezelői alapvizsga tananyagát ide kattintva töltheti le:

Ügykezelői alapvizsga tankönyv (2021.02.03.)

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszere

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét, amely tartalmazza az ügykezelői alapvizsga szóbeli tételsorát, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium fogadja el. A szóbeli tételsort és a követelményrendszert az alábbi elérhetőségekről töltheti le:

Ügykezelői alapvizsga szóbeli tételsor (2020.03.20.)
Ügykezelői alapvizsga követelményrendszer (2020.03.20.)

Az ügykezelői alapvizsga tananyag egyes fejezeteit feldolgozó diasorokat az alábbiakban tekintheti meg:

I. FEJEZET: A közigazgatás felépítése és működése (2021.01.15.)  
II. FEJEZET: A közszolgálati tisztviselők jogviszonya (2020.01.20.) 
III. FEJEZET: A közigazgatási hatósági eljárás szabályai (2021.02.01.) 
IV. FEJEZET: A közigazgatás informatikai támogatása (2021.02.03.) 
V. FEJEZET: Ügyvitel, ügykezelés (2020.02.03.) 
VI. FEJEZET: Adatvédelmi és titkos ügyiratkezelési ismeretek (2021.02.01.) 

A tisztviselők ügykezelői alapvizsgára történő önálló felkészülését támogató online tananyag:

Az ügykezelői alapvizsgázók számára díjmentesen elérhető az Ügykezelési iránytű - Egy irat életútja (PN-0782-2009-MK ) c. közszolgálati továbbképzési program, amely hasznos ismereteket nyújt a tisztviselő számára ahhoz, hogy átfogó képet kapjon az őt foglalkoztató szerv iratkezelési folyamatáról. A tananyag a Probono felület Önfejlesztés menüpontjában érhető el, a https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/e-learning linkre kattintva, a bal oldali függőleges menüsor „Felkészülés a közigazgatási vizsgákra” pontjának bepipálásával.

Az ügykezelői alapvizsgára felkészítő tanfolyam tematikáját az alábbiakban töltheti le:

Ügykezelői alapvizsga felkészítő oktatási tematika