NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Tananyag és követelményrendszer

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata, hogy kifejlessze, valamint szükség szerint – különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják – aktualizálja a vizsgák követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit.

A fentiek alapján befejeződött az ügykezelői alapvizsga tananyagának felülvizsgálata. A hatályosítással érintett tananyagrészek, az oktatást, felkészülést segítő diasorok publikálásra kerültek honlapunkon. A tananyagot érintő változásokat tájékoztató füzet formájában is közzétettük.

2024. március 15-ét követően a felkészítés és a számonkérés (ismétlő- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete nagy gondot fordít arra, hogy feladatainak teljesítése során, a vizsgázói igényeket figyelembe véve nyújtsa szolgáltatásait. Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, azt az ugykezeloialapvizsga@uni-nke.hu címre várjuk.

Az Ügykezelői alapvizsga tananyagát ide kattintva töltheti le:

Ügykezelői alapvizsga tankönyv (2024.)
Ügykezelői alapvizsga tájékoztató füzet

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszere

Az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét, amely tartalmazza az ügykezelői alapvizsga szóbeli tételsorát, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium fogadja el. A szóbeli tételsort és a követelményrendszert az alábbi elérhetőségekről töltheti le:

Ügykezelői alapvizsga szóbeli tételsor
Ügykezelői alapvizsga követelményrendszere

Az ügykezelői alapvizsga tananyag egyes fejezeteit feldolgozó diasorokat az alábbiakban tekintheti meg:

I. FEJEZET: A közigazgatás felépítése és működése  
II. FEJEZET: A közszolgálati tisztviselők jogviszonya 
III. FEJEZET: A közigazgatási hatósági eljárás szabályai 
IV. FEJEZET: A közigazgatás informatikai támogatása 
V. FEJEZET: Ügyvitel, ügykezelés 
VI. FEJEZET: Adatvédelmi és titkos ügyiratkezelési ismeretek 

A tisztviselők ügykezelői alapvizsgára történő önálló felkészülését támogató online tananyag:

Az ügykezelői alapvizsgázók számára díjmentesen elérhető az Ügykezelési iránytű - Egy irat életútja (PN-0782-2009-MK ) c. közszolgálati továbbképzési program, amely hasznos ismereteket nyújt a tisztviselő számára ahhoz, hogy átfogó képet kapjon az őt foglalkoztató szerv iratkezelési folyamatáról. A tananyag a Probono felület Önfejlesztés menüpontjában érhető el, a https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/e-learning linkre kattintva, a bal oldali függőleges menüsor „Felkészülés a közigazgatási vizsgákra” pontjának bepipálásával.

Az ügykezelői alapvizsgára felkészítő tanfolyam tematikáját az alábbiakban töltheti le:

Ügykezelői alapvizsga felkészítő oktatási tematika