NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Hatályosításra kerültek a közigazgatási vizsgák tananyagai

Az NKE jogszabályokban rögzített feladata, hogy rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja a közigazgatási vizsgák tananyagait.

A fentiek alapján az NKE elvégezte a közigazgatás alapvizsga, ügykezelői alapvizsga, valamint közigazgatási szakvizsga tananyagainak hatályosítását.

A hatályosítással érintett tananyagrészeket tartalmazó tájékoztató füzetek és az aktualizált tananyagok, valamint a hatályos követelményrendszerek honlapunkon az alábbi linken érhetők el:

  1. Ügykezelői alapvizsga
  2. Közigazgatási alapvizsga
  3. Közigazgatási szakvizsga

2024. március 15-ét követően a felkészítés és a vizsgákon való számonkérés (pót- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

A közigazgatási vizsgákkal kapcsolatos kérdéseik esetében az illetékes vizsgaszervezők - az NKE KTI munkatársai, illetve a területileg illetékes kormányhivatalok - készséggel állnak rendelkezésükre.

Sikeres felkészülést kívánunk a vizsgákra!!