Tananyag és követelményrendszer

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata, hogy kifejlessze, valamint szükség szerint – különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják – aktualizálja a vizsgák követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit.

A fentiek alapján megkezdődött a tananyag felülvizsgálata. A hatályosítással érintett tananyagrészek, az oktatást, felkészülést segítő diasorok, az oktatási tematika, valamint az írásbeli vizsgakérdések várhatóan 2020. március 1-ig publikálásra kerülnek honlapunkon. 2020. március 15-ét követően a felkészítés és a számonkérés (ismétlő- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete nagy gondot fordít arra, hogy feladatainak teljesítése során, a vizsgázói igényeket figyelembe véve nyújtsa szolgáltatásait. Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, azt az alapvizsga@uni-nke.hu címre várjuk.


A közigazgatási alapvizsga tananyagát az alábbiakban töltheti le:

Közigazgatási alapvizsga tankönyv 2019 (2019.09.01.)

Tanulástechnikai segédlet a közigazgatási alapvizsga tananyagának feldolgozásához vizsgázóknak
Tanulási segédlet a közigazgatási alapvizsga Nemzetpolitika című moduljának feldolgozásához vizsgázóknak 


A közigazgatási alapvizsga követelményrendszere

A közigazgatási alapvizsga követelményrendszere 2019. (Hatályos: 2019.03.15-től.) (PDF)