NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Tananyag és követelményrendszer

közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata, hogy kifejlessze, valamint szükség szerint – különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják – aktualizálja a vizsgák követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit.

A fentiek alapján befejeződött a közigazgatási alapvizsga tananyagának felülvizsgálata. A hatályosítással érintett tananyagrészek publikálásra kerültek honlapunkon. A tananyagot érintő változásokat tájékoztató füzet formájában is közzétettük. 

2024. március 15-ét követően a felkészítés és a számonkérés (ismétlő- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete nagy gondot fordít arra, hogy feladatainak teljesítése során, a vizsgázói igényeket figyelembe véve nyújtsa szolgáltatásait. Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, azt az alapvizsga@uni-nke.hu címre várjuk.

A közigazgatási alapvizsga tananyagát az alábbiakban töltheti le:

Közigazgatási alapvizsga tankönyv (2024.)
Közigazgatási alapvizsga tájékoztató füzet

Tanulástechnikai segédlet a közigazgatási alapvizsga tananyagának feldolgozásához vizsgázóknak
Tanulási segédlet a közigazgatási alapvizsga Nemzetpolitika című moduljának feldolgozásához vizsgázóknak 

A közigazgatási alapvizsga követelményrendszere

A közigazgatási alapvizsga követelményrendszere

A tisztviselők közigazgatási alapvizsgára történő önálló felkészülését támogató online tananyagok:

Video-prezentációk
formájában feldolgozásra került a közigazgatási alapvizsga tananyaga. A video-prezentációkban a felkészítőkön közreműködő oktatók rövid, maximum 10 perces blokkokban megtekinthető előadásokban, az alapvizsga követelményrendszere és a felkészítő program tematikája mentén haladva ismertetik a közigazgatási alapvizsga tananyagát.

A közigazgatási alapvizsgázók számára díjmentesen elérhető továbbá a Közigazgatási iránytű - alapismeretek új belépők számára (PN-0635-1912-MK) c. közszolgálati továbbképzési programja, amely szinte teljes egészében követi a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerét.

Az önálló felkészülést segítő online tananyagok a Probono felület Önfejlesztés menüpontjában érhetőek el, a https://probono.uni-nke.hu/onfejlesztes/e-learning linkre kattintva, a bal oldali függőleges menüsor „Felkészülés a közigazgatási vizsgákra” pontjának bepipálásával.