Közigazgatási vizsgák tananyagainak 2021. évi hatályosítása

A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet, valamint a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) legalább évente egyszer felülvizsgálja és szükség esetén aktualizálja a közigazgatási vizsgák tananyagait. Tekintettel a legutóbbi hatályosítás óta bekövetkezett jogszabályi változásokra, a 2021. évi tananyag-felülvizsgálat eredményeként a közigazgatási vizsgák tananyagaiban az alábbi változásokra került sor:

A közigazgatási alapvizsga és ügykezelői alapvizsga tananyaga is – kisebb módosítások átvezetésével  aktualizálásra került.

A közigazgatási szakvizsga esetében a kötelező tárgyi vizsgarész IV. moduljának kivételével – hatályosításra került a kötelező tárgyi vizsgarész moduljainak, valamint a választható tantárgyak tananyaga is. Két tananyagrész a kötelező tárgyi vizsgarész III. modulja (Általános államháztartási ismeretek), valamint a választható tárgyi Pénzügyi- és költségvetési igazgatásvizsgarész tekintetében a tananyag mellett változott a követelményrendszer, valamint a szóbeli kérdések is. A módosított követelményrendszer a Hivatalos Értesítő 2021/12. számában jelent meg 2021. március 12-én.

A hatályosított tanananyagok, a vizsgakövetelményrendszer és az egyéb, felkészülést támogató oktatástechnikai anyagok elérhetők az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet honlapján, az alábbi linkekre kattintva:

>> Közigazgatási alapvizsga

>> Ügykezelői alapvizsga

>> Közigazgatási szakvizsga