NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Tananyag és követelményrendszer

Az alábbiakban az oktatási segédanyagokról, vizsgaszabályzatról és követelményrendszerről tájékozódhat.


Felkészülés a vizsgára 


A vizsgára való felkészülés alapja a Titkos ügykezelői ismeretek tankönyv és a gyakorlati mintacsomagok. A vizsgán a nyilvános szóbeli és gyakorlati vizsgatételek alapján történik a számonkérés.

A vizsgára történő felkészüléshez a Titkos ügykezelési iránytű – Minősített adatok az iratkezelés rendszerében című e-learning programot minden vizsgázó számára díjmentesen bitzosítjuk a jelentkezést követően. 

A vizsgán az alábbi gyakorlati és szóbeli tételsorban megjelölt ismeretanyagról kell a vizsgázónak számot adnia:
Szóbeli vizsgatételek
Gyakorlati vizsgatételek


Tananyag


Titkos ügykezelői ismeretek tankönyv:
Titkos ügykezelői ismeretek
Tájékoztató füzet a tankönyvet érintő változásokról 

Titkos ügykezelői vizsga gyakorlati mintacsomagjai:
Mintacsomag (szóbeli és gyakorlati tételek feldolgozásához)
Mintacsomag (iratminták gyakorláshoz)


Oktatási segédanyagok


TÜK elméleti diasor 
TÜK gyakorlati diasor

A Titkos ügykezelői vizsga alapját az alábbi jogszabályok képezik:
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 


A vizsga


A titkos ügykezelői vizsga egy írásbeli, egy szóbeli valamint egy gyakorlati vizsgarész teljesítéséből áll.
Az írásbeli vizsga során egy írásbeli teszt-feladatlapot kell megoldania A feladatlap megoldására maximálisan 50 pont adható. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.
A szóbeli vizsgán a szóbeli tételsorban szereplő kérdések közül egy tételt kell húzni.
A szóbeli vizsgával egyidejűleg kerül sor a gyakorlati vizsgára: a gyakorlati tételsorban szereplő gyakorlati tételek közül egy tételt kell kihúzni és azt megoldani.

A bizottság a vizsgát mindhárom vizsgarész esetében egy-egy érdemjeggyel értékeli és a vizsgaminősítését a három osztályzat számtani átlaga adja meg olyan módon, hogy a gyakorlati részre adott érdemjegy – a vizsga gyakorlatra orientáltságából következően – duplán kerül számításra.

Ha bármelyik vizsgarész minősítése eredménytelen, akkor nem kerülhet sor átlagolásra, az adott vizsgarészből a vizsgát meg kell ismételni.

Részletes információ az eljárásrendről szóló tájékoztatóban és a követelményrendszerben található:
Tájékoztató a TÜK vizsga eljárásrendjéről
Titkos ügykezelői vizsga követelményrendszere