Tananyag és követelményrendszer

Az alábbiakban az oktatási segédanyagokról, vizsgaszabályzatról és követelményrendszerről tájékozódhat.


A tananyag


A vizsgára való felkészülés alapja a Titkos ügykezelői ismeretek tankönyv és a gyakorlati mintacsomagok. A vizsgán a nyilvános szóbeli és gyakorlati vizsgatételek alapján történik a számonkérés.

A vizsgára bocsátás feltétele a jelenléti felkészítő tanfolyamon való részvétel vagy a Titkos ügykezelési iránytű – Minősített adatok az iratkezelés rendszerében című e-learning képzés sikeres teljesítése. Az e-learning képzéshez való hozzáférést a jelentkezést követően biztosítjuk a vizsgázó számára.

Tájékoztatjuk a vizsgára jelentkezőket, hogy a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet által hozott járványügyi védelmi intézkedések következtében jelenléti felkészítő képzést az NKE bizonytalan ideig nem szervez, így a felkészítő jelenleg csak az e-learning képzési program keretében vehető igénybe.


Tananyagok


Titkos ügykezelői ismeretek tankönyv
Titkos ügykezelői ismeretek

Titkos ügykezelői felkészítő tanfolyam gyakorlati mintacsomagjai:
Letölthető mintacsomag (1)
Letölthető mintacsomag (2)


A vizsgán az alábbi gyakorlati és szóbeli tételsorban megjelölt ismeretanyagról kell a vizsgázónak számot adnia:
Szóbeli vizsgatételek
Gyakorlati vizsgatételek


Egyéb oktatási segédanyagok


Titkos ügykezelői felkészítő tanfolyam prezentációi:
TÜK_elméleti_diasor
TÜK_gyakorlati_diasor


A Titkos ügykezelői képzés alapját az alábbi jogszabályok képezik:
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 


A vizsga


A titkos ügykezelői vizsga egy írásbeli, egy szóbeli valamint egy gyakorlati vizsgarész teljesítéséből áll.
Az írásbeli vizsga során egy írásbeli teszt-feladatlapot kell megoldania A feladatlap megoldására maximálisan 50 pont adható. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.
A szóbeli vizsgán a szóbeli tételsorban szereplő kérdések közül egy tételt kell húzni.
A szóbeli vizsgával egyidejűleg kerül sor a gyakorlati vizsgára: a gyakorlati tételsorban szereplő gyakorlati tételek közül egy tételt kell kihúzni és azt megoldani.

A bizottság a vizsgát mindhárom vizsgarész esetében egy-egy érdemjeggyel értékeli és a vizsgaminősítését a három osztályzat számtani átlaga adja meg olyan módon, hogy a gyakorlati részre adott érdemjegy – a vizsga gyakorlatra orientáltságából következően – duplán kerül számításra.

Ha bármelyik vizsgarész minősítése eredménytelen, akkor nem kerülhet sor átlagolásra, az adott vizsgarészből a vizsgát meg kell ismételni.

Részletes információ a képzésről és a vizsgáról az eljárásrendről szóló tájékoztatóban és a követelményrendszerben található:
Tájékoztató a TÜK képzés eljárásrendjéről
Titkos ügykezelői vizsga követelményrendszere