Gyakori kérdések

Ki lehet titkos ügykezelő?


Titkos ügykezelő az lehet, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel, személyi biztonsági tanúsítvánnyal és felhasználói engedéllyel rendelkezik, aláírta a titoktartási nyilatkozatot, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló Korm. rendelet ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából sikeres vizsgát tett, továbbá erre a feladatra a munkáltatói jogkört gyakorló vezető írásban kinevezi.


Ki tehet titkos ügykezelői vizsgát?


Titkos ügykezelői vizsgát bármely magánszemély tehet, aki a felkészítő tanfolyamon részt vett, és akinek minimum középfokú iskolai végzettsége van. (A jelentkezés független a munkáltatótól, így az is részt vehet a képzésen, aki pl. munkanélküli.)


Van-e határidő a vizsga letételére?


A felkészítő oktatás és a vizsga között egy évnél hosszabb idő nem telhet el, ellenkező esetben a felkészítőn való részvételt meg kell ismételni.


Hol tehetek titkos ügykezelői alapvizsgát?


Titkos ügykezelői vizsgát az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézete által kijelölt budapesti helyszínen lehet tenni.


Hogyan tudok a képzésre jelentkezni?


A Titkos ügykezelői képzésre és vizsgára kizárólag elektronikus úton, a Probono  rendszeren keresztül lehet jelentkezni.
 

Hol találok technikai útmutatót a jelentkezéshez?


A jelentkezés elősegítéséhez kapcsolódó útmutatót a bal oldali menüsorban a Jelentkezés link alatt található.
 

Ki viseli a titkos ügykezelői alapvizsga költségeit?


A köztisztviselők és kormánytisztviselők esetében a képzés és vizsga díja a közszolgálati továbbképzési hozzájárulás (továbbképzési normatíva) keretében kerül megfizetésre. (A javítóvizsga és vizsgahalasztás díja - 5.800,- Ft/fő/alkalom - nem a továbbképzési normatívából kerül levonásra, hanem a munkáltató téríti meg a vizsga időpontját megelőzően.)

A magánszemély egyéni jelentkezők, valamint azon tisztviselők esetében, akikre nem terjed ki a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya, a képzés költségét az egyéni jelentkező vagy munkáltatója fizeti meg a vizsga időpontját megelőzően. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a befizetést követően számlát állít ki a képzés díjáról. (A képzés díja 29.300,- Ft/fő, amely magában foglalja a felkészítő konzultáció díját, valamint a vizsga díját.) A javítóvizsga és/vagy a halasztott vizsga díját (5.800,- Ft/fő/alkalom) szintén a munkáltató vagy az egyéni jelentkezőnek kell kifizetnie a vizsga időpontját megelőzően..
 

Mikor és hogyan kell a képzési díjat kifizetni?


Ha a képzést a jelentkező munkáltatója vagy a jelentkező saját maga finanszírozza, úgy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetnie a vizsga időpontját megelőzően. Számlaszám:10023002-00318259-00000000. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni nevét, a képzés dátumát, valamint a „TÜK képzés” megjelölést. A számla a díjfizetést követően kerül kiállításra és megküldésre a Probono felületen megadott számlázási címre.

Mivel a képzés díjának befizetése előfeltétele a vizsgán való részvételnek, a befizetésről szóló igazolást a jelentkezőnek a vizsgát megelőző napig meg kell küldenie a balint.katalin@uni-nke.hu e-mail címre.

A köztisztviselők és kormánytisztviselők esetében a képzés és vizsga díja a közszolgálati továbbképzési hozzájárulás (továbbképzési normatíva) keretében kerül megfizetésre.
 


Milyen részei vannak a Titkos ügykezelői vizsgának?


A Titkos ügykezelői vizsga három vizsgarészből áll. Az írásbeli, szóbeli valamint a gyakorlati vizsga egy napon történik. Az írásbeli vizsgarész egy tesztjellegű feladatsor teljesítéséből áll. Az írásbeli vizsgafeladat kidolgozásához 45 perc áll rendelkezésre. A szóbeli és a gyakorlati vizsgán a jelölt 1-1 tételt húz. A szóbeli és a gyakorlati vizsgán a vizsgázó felkészüléshez legalább 10-10 percet kell biztosítani.

A bizonyítvány minősítését a három vizsgarész osztályzatának számtani átlaga adja meg oly módon, hogy a gyakorlati vizsgarészre adott érdemjegy – a vizsga gyakorlatra orientáltságából következően - duplán kerül számításra.

Ha bármelyik vizsgarész minősítése eredménytelen, akkor nem kerülhet sor átlagolásra, az adott vizsgarészből a vizsgát meg kell ismételni.


Eredménytelen vizsgát hányszor lehet ismételni?


Eredménytelen vizsga korlátlan számban ismételhető, de a felkészítő oktatás és a vizsgák között egy évnél hosszabb idő nem telhet el, ellenkező esetben a felkészítőn való részvételt meg kell ismételni.