NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Díjfizetés

A titkos ügykezelői vizsga költségének finanszírozása

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet; a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzésről szóló 338/2019. (XII.23.) Korm. rendelet; a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: továbbképzési kormányrendeletek) hatálya alá tartozó vizsgázók esetében a vizsga díjának elszámolása az Egyetem költségvetésében a továbbképzések finanszírozására biztosított központi költségvetési forrás terhére történik.

Amennyiben a vizsgázó magánszemélyként jelentkezik, azaz „egyéni vizsgázó”, valamint azon tisztviselő, akik nem tartoznak a továbbképzési kormányrendeletek hatálya alá, és munkáltatója vagy saját maga finanszírozza a vizsga díját, úgy a költségeket az NKE Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetni a vizsga időpontját megelőzően. Amennyiben a munkáltató csak díjbekérő ellenében tudja a vizsga díját befizetni, úgy ezt az igényét a TUKvizsga@uni-nke.hu e-mail címen jelezheti. Az átutalás során a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és a vizsga dátumát valamint  a „tük vizsga” megjelölést. A számla a díjfizetést követően kerül kiállításra és megküldésre a Probono felületen megadott számlázási címre. 

Számlaszám: MÁK 10023002-00318259-00000000

A titkos ügykezelői vizsga költsége: 29.300 Ft

Ismétlővizsga, javítóvizsga, halasztás díja

Az ismétlővizsga díja 10.100 Ft. Az ismétlővizsga díját a továbbképzési kormányrendeletek hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a vizsgázó munkáltatója térít meg az NKE számára a vizsga időpontját megelőzően. Az ismétlővizsga díját a munkáltató – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra.
Amennyiben a résztvevő magánszemélyként jelentkezik (egyéni vizsgázó), és munkáltatója vagy saját maga finanszírozza a vizsga díját, úgy az ismétlővizsga költségét is munkáltatója vagy saját maga viseli.

A sikeres vizsga minősítésén javítani kívánó vizsgázó a javítóvizsga díját saját maga viseli. A javítóvizsga díja 10.100 Ft.

vizsga elhalasztása első alkalommal díjmentes. Újabb halasztás esetén halasztási díjat kell fizetni, amelynek összege 10.100 Ft. A halasztási díjat a továbbképzési kormányrendeletek hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a vizsgázó munkáltatója térít meg az NKE számára a vizsga időpontját megelőzően. A halasztás díját a munkáltató – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra. Amennyiben a résztvevő magánszemélyként jelentkezik (egyéni vizsgázó), és munkáltatója vagy saját maga finanszírozza a vizsga díját, úgy az ismételt halasztás költségét is munkáltatója vagy saját maga viseli.

Az ismétlővizsga, a javítóvizsga és a halasztás díját az NKE Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetni a vizsga időpontját megelőzően. Az átutalás során a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és a vizsga dátumát valamint a „tük ismétlővizsga, javítóvizsga vagy vizsgahalasztás” megjelölést.