Jelentkezés

Jelentkezéssel kapcsolatos általános információk:

  • A Titkos ügykezelői képzésre és vizsgára történő jelentkezés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) által működtetett központi oktatás-informatikai felületen (Probono rendszer) valósul meg.
  • A felület használatához a Google Chrome böngészőt ajánljuk!
  • A képzési és vizsganapok a Probono elektronikus portálon kerültek meghirdetésre, az időpontok és helyszínek tekintetében kérjük, tájékozódjon az elektronikus felületen.
  • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a képzésen történő részvétel KÖTELEZŐ, amely feltétele a vizsgára bocsátásnak.
  • A képzésre történő jelentkezéssel egyúttal a vizsga időpontra is megtörténik a jelentkezés! Kérjük, vegye figyelembe a jelentkezéskor, hogy adott képzési időponthoz meghatározott vizsgaidőpont párosul, amelyek egymástól nem választhatók el.
  • Pótvizsga és halasztás esetében a titkos ügykezelői képzést újra fel kell venni a tisztviselő képzési tervébe. Erre a sikertelen vizsgát követő naptól van lehetőség. Az ismételt vizsgajelentkezés estében is egy időpontot kell választani (egy képzés-vizsgaidőpont párt) azonban a rendszer figyelembe veszi a képzésen való korábbi részvételt, így csak a vizsgaidőpontra történik meg a jelentkezés.
     

Jelentkezés folyamata tisztviselők esetében

Tisztviselők esetében a titkos ügykezelői vizsgára történő jelentkezés „A titkos ügykezelői felkészítő tanfolyam" c. program egyéni továbbképzési tervbe történő felvételével, valamint a felkészítő időpontra és vizsgaidőpontra történő jelentkeztetéssel történik.

A jelentkezést megelőzően a vizsgázó munkáltatója gondoskodik a titkos ügykezelői képzési programnak a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervébe történő felvételéről. Ha a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervében a program nem szerepel, akkor a jelentkezésre nem kerülhet sor.

A titkos ügykezelői képzés képzési tervbe történő felvételét követően a képzési referens jelentkeztetheti a tisztviselőt a képzésre, vagy a tisztviselő a Probono felületre történő bejelentkezést követően önállóan is jelentkezhet a képzésre.

A képzésre jelentkezés folyamatáról szóló részletes leírást ITT olvashatja.


Jelentkezés folyamata „egyéni vizsgázók” esetében

Éves tervkészítésre nem kötelezett szerveknél foglalkoztatott, valamint magánszemély vizsgázók (együttesen: „egyéni vizsgázók”) esetében a jelentkezés előfeltétele a Probono rendszerben történő regisztráció (amennyiben azzal a vizsgázó még nem rendelkezik).

A regisztráció során pontosan meg kell adni a jelentkező személyes adatait, valamint pontosan ki kell tölteni a számlázási adatok részt, illetőleg egyéni vizsgázói szerepet kell beállítani.

Probono felületre történő belépést követően a „Képzések megvalósítása” menüpont „Egyéni képzés jelentkezés” almenüpontra kell kattintani a jelentkezéshez.

A jelentkezés folyamatát útmutató segíti, amely az alábbi linkre kattintva ITT érhető el.