A közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítása

A közszolgálati tisztviselői továbbképzéssel (ezen belül a közigazgatási szakvizsgával) kapcsolatos minőségirányítási feladatokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szervezeti keretein belül működő Közigazgatási Továbbképzési Intézet (KTI) Minőségbiztosítási Osztálya (MO) látja el.

Az MO tevékenységét az alábbi jogszabályok, illetve a KTI belső, saját minőségirányítását szabályozó dokumentumai alapján végzi:

  • A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet.
  • A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet.
  • A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. ( II.27. ) Korm. rendelet.
  • A közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályozásáról szóló 26/2017. (XI. 16.) BM-MyM együttes utasítása az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatáról.
  • Ellenőrzési munkáját a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet „A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok” c. 3. sz. melléklete alapján végzi.

A 2020-as képzési év során a közszolgálati és a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó eltérő szabályok esetében a 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet  "A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról” 19. § alkalmazandó.
 

Elérhetőségek


Minőségirányítási ügyekben: Amennyiben a közszolgálati tisztviselői továbbképzési rendszer minőségirányításával kapcsolatban (pl.: bizonylatok, módszertani útmutatók használata, értelmezése, minőségügyi auditok lefolytatása) kérdése lenne, munkatársainkat a minosegiranyitas@uni-nke.hu címen keresse. Az erre a címre beérkezett kérdésekre 5 munkanapon belül válaszolunk.