Vizsgaidőszakok

A közigazgatási szakvizsgára történő jelentkezés a Probono rendszeren keresztül történik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a központi államigazgatási szerveknél alkalmazott vizsgázó az NKE-nél, a többi közigazgatási szervnél alkalmazott vizsgázó, valamint a polgármester a közigazgatási szerv székhelye, illetőleg működési területe szerint illetékes szakvizsgaszervezőnél (az illetékes kormányhivatalnál) működő bizottság előtt tesz szakvizsgát. Az itt feltüntetett időpontok ezért csak a központi közigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselők/kormánytisztviselők számára szervezett szakvizsgákra vonatkoznak.

A kormányhivataloknál szervezett vizsgák időpontjairól az illetékes hivatalok Jogi és Koordinációs Főosztályai nyújtanak tájékoztatást. A főosztályok elérhetőségeit a „Területi vizsgaszervezés” menüpontban találják.

Az NKE KTI szervezésében induló 2021. évi tavaszi vizsgaidőszakok az alábbi ütemezés szerint valósulnak meg:

2021. februári vizsgaidőszak

Vizsgaidőszak meghirdetése:  2020. december 15.
Jelentkezés/Lejelentkezési határidő:  2021. január 10.
Igénybe vehető felkészítő: videó-prezentáció
Kötelező tárgyi vizsgák:  2021. február 01-10.
Választott tárgyi vizsgák:  2021. február 22-26.

2021. április-májusi vizsgaidőszak

Vizsgaidőszak meghirdetése:  2021. március 01.
Jelentkezés/Lejelentkezési határidő:  2021. március 12.
Igénybe vehető felkészítő: online előadás (microsoft teams) 
Kötelező tárgyi vizsgák:  2021. április 12-23.
Választott tárgyi vizsgák:  2021. május 10-21.

Mindkét vizsgaidőszakban lehetőséget biztosítunk – az első alkalommal szakvizsgára jelentkezők mellett – a vizsgájukat korábban elhalasztók és az ismétlővizsgára kötelezettek feljelentkeztetésére is.

A számonkérés alapját képező tananyag a 2021. februári vizsgaidőszak vonatkozásában változatlan, azonban a 2021. tavaszi vizsgaidőszakban vizsgázóknak már a hatályosított új tananyagból kell számot adniuk tudásukról. A hatályosított tananyag 2021. március 1. után lesz elérhető honlapunkon (https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer).