Vizsgaidőszakok

A közigazgatási szakvizsgára történő jelentkezés a Probono rendszeren keresztül történik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a központi államigazgatási szerveknél alkalmazott vizsgázó az NKE-nél, a többi közigazgatási szervnél alkalmazott vizsgázó, valamint a polgármester a közigazgatási szerv székhelye, illetőleg működési területe szerint illetékes szakvizsgaszervezőnél (az illetékes kormányhivatalnál) működő bizottság előtt tesz szakvizsgát. Az itt feltüntetett időpontok ezért csak a központi közigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselők/kormánytisztviselők számára szervezett szakvizsgákra vonatkoznak.

A kormányhivataloknál szervezett vizsgák időpontjairól az illetékes hivatalok Jogi és Koordinációs Főosztályai nyújtanak tájékoztatást. A főosztályok elérhetőségeit a „Területi vizsgaszervezés” menüpontban találják.

Az NKE KTI szervezésében a 2021. évi őszi vizsgaidőszak az alábbi ütemezés szerint valósul meg:

Vizsgaidőszak meghirdetése:  2021. július 7.
Jelentkezés/Lejelentkezési határidő:  2021. augusztus 25.
Kötelező tárgyi felkészítő tanfolyam: 2021. szeptember 13-17. (online előadás - microsoft teams) 
Kötelező tárgyi vizsgák:  2021. október 18-22.
Választott tárgyi felkészítő tanfolyam:  2021. október 26-27. (online előadás - microsoft teams) 
Választott tárgyi vizsgák:  2021. november 22-26.

*A változtatás jogát - a jelentkezői létszám függvényéban - fenntartjuk. 

A vizsgaidőszakban lehetőséget biztosítunk – az első alkalommal szakvizsgára jelentkezők mellett – a vizsgájukat korábban elhalasztók és az ismétlővizsgára kötelezettek feljelentkeztetésére is.

A számonkérés alapját képező tananyag a 2021. őszivizsgaidőszak vonatkozásában változatlan (Tananyag és követelményrendszer). A vizsgázók felkészülését a tananyagoknál megtalálható linkről elérhető video-prezentációkkal is segítjük.