Fókuszban a tisztviselők – Konferencia a közigazgatás múltjáról, jelenéről és jövőjéről

2022. október 14-én került megrendezésre a Közigazgatás 2022 konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete (NKE KTI) és a Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) szervezésében.

Az eseményen a minisztériumi és a kormányhivatali vezetők, illetve a szakmai közélet képviselői a hatékony állami válságkezelés és ezzel összefüggésben a közigazgatás iránti bizalom fontosságát határozták meg vezérmotívumként.

Fürjes Balázs és Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesei a közigazgatás és az NKE kiemelt szerepére hívták fel a figyelmet azon törekvés tekintetében, hogy Magyarország Európa legjobban kormányzott államai közé tartozzon az elkövetkezendő időszakban is.

Palich Etelka, az MKK elnöke és Deli Gergely, az NKE rektora az új kihívásokra kész közigazgatás eredményességének biztosítékát a tisztviselők integritásának, komplex tudásának és képességeinek fejlesztésében látták, amelyet a két intézmény közös programokkal is támogat.

A főispánok a megyék és a megyei kormányhivatalok jövőjéről értekeztek. A vitából kiderült, hogy a főispánokra és a kormányhivatalokra az állampolgárok immár szinte kivétel nélkül minden közigazgatási ügyben számíthatnak.

A konferencia méltatta az MKK-t és annak Hivatásetikai Kódexét, valamint a közszolgálati továbbképzési rendszert, amely Európa egyik legprofesszionálisabb digitális felnőttképzési platformjaként működik az NKE-n.

A rendezvényen felszólalt Klotz Balázs, a KTI igazgatója is, aki a Közszolgálati továbbképzés az NKE-n című előadásában a modern oktatási módszertanok kidolgozását, az egyéni képzési igényeket szolgáló programok és a korszerű tanulási eszközök fejlesztését, illetve – az ismeretek bővítésére ösztönző tanulási környezet tudatos tervezését biztosító kulcstényezők között – a digitalizációt, az innovációt, a motivációt és a minőséget emelte ki. Hangsúlyozta továbbá a vezetőképzésekben rejlő önfejlesztési lehetőségeket és az egyetem által működtetett Közszolgálati Tudásportálon regisztráció nélkül, ingyenesen elérhető közigazgatási tudásanyag jelentőségét. Az intézet jelenlegi és jövőbeni céljai között említette meg a tisztviselők saját tanulási motivációjának fenntartását – részben a szemléletformálás és az értékorientáció eszközeivel –, a képzési szolgáltatások mesterséges intelligenciával támogatott perszonalizációját és a közösségi tanulási formák (online tanulócsoportok, szakmai csatornák, egyéb fórumok) körének bővítését.

Kérjük, tekintsék meg a közszolgálati továbbképzés elmúlt évtizedét bemutató brosúránkat: Az élményszerű tanulás útján