NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Módosult a közigazgatási vizsgák tananyaga

Módosult a közigazgatási szakvizsga kötelező és választható tárgyi vizsgarészeinek tananyaga, továbbá a közigazgatási, valamint az ügykezelői alapvizsga tananyaga is.

A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a közigazgatási szakvizsga tananyagait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - különösen a jogszabályi változásokra tekintettel - rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja.

A 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő tananyag-felülvizsgálat alapján a kötelező tantárgyak közül az I., a II., valamint a IV. modul, a választható tantárgyak esetében pedig az Államigazgatás, az Önkormányzati igazgatás, a Kül- és biztonságpolitikai ágazat, valamint a Gazdasági igazgatás tananyagának aktualizálása szükségessé vált, tekintettel a legutóbbi hatályosítás óta bekövetkezett jogszabályi változásokra. A közigazgatási szakvizsga követelményrendszerét a hatályosítás nem érintette.

A kötelező és a választható tárgyi tananyagok egységes formátumban elérhetőek honlapunkon.

2022. szeptember 1-ét követően a felkészítés és a vizsgákon való számonkérés (pót- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet kimondja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási és ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata, hogy kifejlessze, valamint szükség szerint – különösen amennyiben a jogszabályi változások indokolják – aktualizálja a vizsgák követelményrendszerét, országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló írásbeli vizsgakérdéseit.

A 2022. április 3-i országgyűlési választásokat követő tananyag-felülvizsgálat alapján mind a közigazgatási, mind az ügykezelői alapvizsga tananyagának aktualizálása szükségessé vált, tekintettel a legutóbbi hatályosítás óta bekövetkezett jogszabályi változásokra. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét a hatályosítás nem érintette.

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga tananyagok egységes formátumban elérhetőek honlapunkon.

2022. augusztus 1-ét követően a felkészítés és a számonkérés (ismétlő- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.

Közigazgatási Vizsgák / Általános információk