NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Közigazgatási vizsgák

A közigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők közszolgálati életpályájuk során a jogszabályban meghatározott módon jogosultak előmenetelre. A jogszabályban meghatározott besorolási fokozatba lépéshez vagy az álláshely betöltéséhez szükséges azonban, hogy a tisztviselő a számára előírt vizsgákat és képzéseket teljesítse.

A közigazgatási alapvizsga célja, hogy az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők a munkájuk ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket megszerezzék. A közigazgatási alapvizsgára kötelezett tisztviselőnek a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, az előadó besoroláshoz két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tenni, ennek elmulasztása esetén a tisztviselői jogviszony megszűnik.

A közigazgatási szakvizsga célja, hogy a felsőfokú végzettségű köztisztviselők olyan általános közigazgatási ismeretekre tegyenek szert, amelyek birtokában a közigazgatási szervek széles körében alkalmassá válnak a közhatalmi típusú döntések törvényes - a közigazgatás céljaival összhangban álló, a közigazgatás eszközrendszerét hatékonyan felhasználó - előkészítésére, illetve meghozatalára. A közigazgatási szakvizsgára kötelezett tisztviselő közigazgatási szakvizsga hiányában nem sorolható tanácsos besorolási fokozatba.

Ügykezelői alapvizsgát az ügykezelői jogviszonyban foglalkoztatottaknak kell teljesíteniük a közszolgálati jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül. A vizsga elmulasztása a közszolgálati jogviszony megszűnését eredményezi.

A bal oldali menüpontok közül választva bővebb információkat talál az egyes vizsgákról, a vizsgákra felkészítő tanfolyamokról, valamint letölthetők a vizsgázóknak szóló általános tájékoztató anyagok, tananyagok.

Amennyiben a közigazgatási vizsgákkal kapcsolatosan további információra lenne szüksége, képzésszervező és ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.