A 2022/2023-as tanévben is nagy érdeklődés mellett indulnak a szakirányú továbbképzési szakok

A 2022/2023-as tanév őszi félévére közel 480-an nyújtották be jelentkezésüket.

Az elmúlt tanévhez hasonlóan több szak is töretlen népszerűségnek örvend. A tisztviselők és a magánszférából érkező jelentkezők egyaránt fontosnak tartják a szakok által nyújtott továbbképzési lehetőséget, amely segítséget nyújt abban, hogy ismereteiket tovább bővítsék, specializálják.

A szakirányú továbbképzési szakok hibrid oktatási formában megvalósuló képzései augusztus utolsó hetében indulnak.

2022 szeptemberében első ízben indul a Világűrpolitikai tanácsadó szakirányú továbbképzési szak, amely a UniSpace program egyik pillére. A képzés célja, hogy alapfokú felsőoktatási diplomával rendelkező hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a világűr emberi felhasználásával kapcsolatos tevékenységek társadalomtudományi aspektusairól. A társadalomtudományi ismeretek célja olyan szakembereket képezni, akik képesek átlátni az űripar, az űrdiplomácia működését, ismerik a jogi alapokat. A közös modulra épülő két félév során levelező munkarendben, magyar nyelven tanulhatnak űrjogot, űrgazdaságtant, releváns biztonság- és védelempolitikai ismereteket, illetve olyan ismereteket, melyek a szektorban való munkához nélkülözhetetlenek. A képzésen hét egyetem oktatói adják át tudásukat.

Módosult képzési programmal indul a képzés a Fejlesztéspolitikai tanácsadó, az Integritás tanácsadó, A közszolgálati információ- és iratmenedzsment, A közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner, valamint a Választási igazagtás szakirányú továbbképzési szakokon.

A módosított képzési programokat és az egyes szakok leírása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közizgazgatási Továbbképzési Intézetének honlapján olvasható https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-osztaly .