NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet küldetése

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet a fejlesztési feladatokon túl ellátja a közszolgálati vizsgáztatási feladatok tervezésével, szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, valamint összehangolja az Egyetem szakirányú továbbképzési rendszerének tervezési feladatait, biztosítja a szakirányú továbbképzések regisztrációs, felvételi eljárásával, a képzés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs, oktatásszervezési és hallgatói szolgáltatás-szervezési feladatait.

A szakirányú továbbképzési szakok célja, hogy a hallgatók bizonyos szűkebb közszolgálati területeken széles horizontú, multidiszciplináris, elmélyült ismereteket szerezzenek. A szakirányú továbbképzési szakok elvégzése azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, de frissíteni, bővíteni szeretnék ismereteiket, képességeiket, illetve a szakterületükön belül szeretnének egy-egy speciális területen további tanulmányokat folytatni. A szakirányú továbbképzés egyaránt szolgálja a munkaerőpiacra való bekerülést, visszakerülést, illetve a munkaerőpiac jobb pozícióinak elérését.

A meglévő szakirányú továbbképzési szakok egy része nyitott képzésként kerül meghirdetésre, azaz évről-évre nyitva áll annak lehetősége, hogy az egyes szakok Képzési Programjában meghatározott előképzettség, feltétel teljesülése esetén, akár közszolgálati jogviszony hiányában is bárki részt vehessen a képzéseken. Ezzel együtt a hallgatók döntő többsége a közszolgálatból érkezik, legnagyobb hányaduk épp azon a szakterületen kíván speciális ismereteket szerezni intézményünkben, ahol sikerült elhelyezkednie. A hallgatók egy része viszont egy jövőbeni szakterület megismerésének reményében érkezik, esetenként az alapképzés teljesítését követően, még közszolgálati jogviszony létesítése előtt.

A szakirányú továbbképzési szakok másik része zárt beiskolázású, azaz a képzéseken a közigazgatási szervek által kiválasztott, meghatározott munkaköröket betöltő, a jogszabályokban rögzített jelentkezési feltételeknek megfelelő Kollégák vehetnek részt.

Az elmúlt évek folyamatosan zajló fejlesztéseinek köszönhetően tovább szélesedett a Közigazgatási Továbbképzési Intézet képzési palettája, e mellett az évek óta zajló szakirányú továbbképzési szakok folyamatos frissítése is megvalósul, amely érintheti az óraszámok és a kreditértékek átstrukturálását, a tantárgyi tematikák és az egyes tantárgyakhoz tartozó tananyagok kiegészítését, pontosítását, aktualizálását.

A szakirányú továbbképzési szakok a Továbbképzés-szervezési Iroda vezetőjének, dr. Szántai Adrienn irányításával működnek.