Világűrpolitikai tanácsadó képzést hirdet a Közigazgatási Továbbképzési Intézet 2022 szeptemberi indulással

Világűrpolitikai tanácsadó szakirányú továbbképzési szak elnevezéssel új képzéssel bővült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Közigazgatási Továbbképzési Intézetének (a továbbiakban: KTI) képzési kínálata. Az új szakra 2022. szeptember 2-áig várjuk az érdeklődők jelentkezését. A képzés 2022. szeptember második felében indul.

A magyar kormány kezdeményezésére 17 magyar egyetem konzorciumi megállapodást kötött 2022 márciusában, hogy az UniSpace program keretében négy önálló szakirányú továbbképzést indít az űripar, diplomácia iránt érdeklődő, abban dolgozni kívánó szakemberek képzésére. A képzés összesen három félévből áll, melyből az első félév egy közös, alapozó modul, amely során a hallgatók minden tudományterület releváns alapismereteit elsajátíthatják (űrtudomány és -technológia alapjai, űrélettan és táplálkozás, nemzetközi jog és űrgazdasági alapok). A második és harmadik szemeszterben képzésenként, tudományterületenként mélyíthetik el a világűr felhasználásával kapcsolatos ismereteket.

Az UniSpace program egyik pillérét az NKE által indított Világűrpolitikai tanácsadó szakirányú továbbképzési szak alkotja, melynek célja, hogy alapfokú felsőoktatási diplomával rendelkező hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a világűr emberi felhasználásával kapcsolatos tevékenységek társadalomtudományi aspektusairól. A társadalomtudományi ismeretek célja olyan szakembereket képezni, akik képesek átlátni az űripar, az űrdiplomácia működését, ismerik a jogi alapokat. A közös modulra épülő két félév során levelező munkarendben, magyar nyelven tanulhatnak űrjogot, űrgazdaságtant, releváns biztonság- és védelempolitikai ismereteket, illetve olyan ismereteket, melyek a szektorban való munkához nélkülözhetetlenek. A képzésen hét egyetem oktatói adják át tudásukat.

Jelentkezni – egy rövid regisztrációt követően - az alábbi felületen keresztül lehet 2022. szeptember 2-áig:
https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A formai szempontból befogadott jelentkezőket a felvételi bizottság várhatóan 2022. szeptember második hetében motivációs beszélgetésen hallgatja meg és rangsorolja.

További szakkal kapcsolatos részletes információ a KTI honlapján az alábbi oldalon található:
Világűrpolitikai tanácsadó