NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Világűrpolitikai tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: világűrpolitikai tanácsadó

Szakfelelős: Dr. Bartóki-Gönczy Balázs, egyetemi docens

A képzési idő: 3 félév              

A képzés óraszáma: 360 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A UNISPACE program

A világűr emberi felhasználása és kutatása mára az egyik legdinamikusabban fejlődő terület. A világűrbe telepített rendszerek a gazdaság alapvető folyamatait támogatják, elég, ha a földmegfigyelésre, navigációra, internetre, a televíziózásra, illetve a meteorológiai megfigyelésekre gondolunk. 

A magyar kormány által elfogadott Magyarország Űrstratégiája című dokumentum célkitűzéseivel összhangban 17 magyar egyetem konzorciumi megállapodást kötött, hogy a UniSpace program keretében négy önálló, azonban összehangolt és koordinált űrtudományi szakirányú továbbképzést indítson. Az NKE az űrpolitika, űripar, és diplomácia iránt érdeklődő, abban dolgozni kívánó szakemberek képzése érdekében a világűrpolitikai tanácsadó képzést indítja.

A UniSpace program pilléreit a következő egyetemi szakirányú továbbképzések alkotják:

1.    az NKE indítja a világűrpolitikai tanácsadó szakirányú továbbképzést (társadalomtudomány)
2.    az ELTE indítja az űrtudományi szakember szakirányú továbbképzést természettudományok)
3.    a BME indítja az űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzést (műszaki tudományok)
4.    a Debreceni Egyetem indítja az innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakember szakirányú továbbképzést (orvos- és egészségtudományok).  

A UniSpace program képzései három félévesek, az első szemeszter pedig közös, azaz a hallgatók minden tudományterület releváns alapismereteit elsajátíthatják (űrtudomány és -technológia alapjai, űrélettan és táplálkozás, nemzetközi jog és űrgazdasági alapok). A második és harmadik szemeszterek képzésenként, tudományterületenként mélyítik el a világűr felhasználásával kapcsolatos ismereteket. Emellett a hallgatók e szemeszterek során is áthallgatnak a többi szakirányra, hiszen az interdiszciplináris megközelítés alapvető fontosságú. A program igazgatója Dr. Parragh Bianka, az NKE tudományos főmunkatársa, míg a konzorcium koordinálásáért az NKE a felelős egyetem.

NKE Világűrpolitikai tanácsadó képzés

Az NKE Világűrpolitikai tanácsadó szakirányú továbbképzésének célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a világűr emberi felhasználásának jogi, politikai és gazdasági aspektusaival. A közös modulra épülő két félév során levelező munkarendben, magyar nyelven tanulhatnak a hallgatók űrjogot, űrgazdaságtant, releváns biztonság- és védelempolitikai ismereteket, illetve olyan ismereteket, amelyek a szektorban való munkához nélkülözhetetlenek.  A képzésen tíz egyetem oktatói adják át tudásukat.

A képzés célcsoportja: Olyan érdeklődők, akik legalább BA diplomával rendelkeznek és szeretnének elmélyülten megismerkedni a világűr emberi felhasználásának társadalomtudományi kérdéseivel, így különösen a jogi, gazdaságtani, biztonság- és védelempolitikai aspektusokkal. Elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik e tudást munkájuk során szeretnék hasznosítani, de felvételt nyerhet az is, akit a téma csupán érdekel.

A képzés módszertana: Az első félév távolléti oktatás keretében, a második és harmadik szemeszter pedig jelenléti, illetve hibrid formában kerül megszervezésre. A hallgatók az elméleti ismeretek mellett gyakorlati ismeretekre is szert tesznek. Az első szemeszter során az UniSpace program másik három szakirányának alap tantárgyait is hallgatják a hallgatók (közös modul), illetve a második és harmadik szemeszterben is két-két tárgy erejéig át kell hallgatniuk valamely más tudományterület képzésére. Az interdiszciplináris megközelítés tehát alapvető jellemzője a képzésnek. Az egyes tantárgyak tömbösítve kerülnek oktatásra, lehetőleg két napra bontva.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

A jelentkezés kezdete: 2023. november

A jelentkezési határidő: 2024. január 12. 23:59

A formai szempontból befogadott jelentkezőket a felvételi bizottság várhatóan január végén motivációs beszélgetésen hallgatja meg és rangsorolja. Maximálisan felvehető létszám: 30 fő.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024. február

A képzés nyelve: angol

A képzési napok tervezett ütemezése: várhatóan pénteki és szombati napokon (hibrid és online oktatási forma)

Az önköltség mértéke: 260.000 Ft/félév

A képzés helyszíne: Az első szemeszter távoktatásban kerül megtartásra, a további szemeszterek esetében a képzés helyszíne az NKE Szárnyépülete (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus Szárnyépülete, 1083 Budapest, Ludovika tér 1.)

Kapcsolattartó:
Bencsik Bianka
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20851
E-mail cím: Bencsik.Bianka@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 142. iroda