NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Közigazgatási vizsgák

A jogszabályban meghatározott besorolási fokozatba lépéshez vagy – a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése szerint – az álláshely betöltéséhez szükséges a szintén jogszabályok által előírt vizsgák és képzések teljesítése. Erről honlapunk Közigazgatási vizsgák elnevezésű menüpontjában olvashatnak, e helyütt pedig a közigazgatási vizsgák és vizsgafelkészítők lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatainkat, statisztikáinkat tekinthetik meg.

A közigazgatási szakvizsgarendszer 2022. évi működéséről szóló beszámoló kivonata

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgarendszer 2022. évi működési tapasztalatairól szóló összefoglaló-értékelő beszámoló kivonata