NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

A közszolgálati továbbképzési rendszer sarokkövei

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett közszolgálati továbbképzési rendszer alapja a tisztviselők igényeihez igazodó, modern oktatástechnológia. Kereteit – a jogi szabályozás mellett – három stratégiai cél határozza meg: az egyéni tanulási utakat kínáló programok kidolgozása, a korszerű taneszközök biztosítása és a fejlesztő környezet kialakítása. Ezen stratégiai célokat pedig az innováció, a motiváció, a digitalizáció és a minőség elve mentén valósítjuk meg, amely szemlélet által a közszolgálatban dolgozók egyéni fejlesztési terven alapuló kompetenciafejlesztése, az elméleti és a gyakorlati ismeretek hatékony elsajátítását segítő tanulási környezet, illetve a kompetenciaalapú közszolgálati életpályaprogramot támogató szolgáltatások kerülnek középpontba.

A fejlesztések során a rendkívül sokszínű képzési portfóliónk alappilléreit alakítottuk ki és formáltuk – szem előtt tartva a folyamatosan változó tanulási szokásokat is.

A közszolgálati továbbképzési rendszer elmúlt évtizede az állandóság és a megújulás jegyében telt. A közszolgálatiság állandó értékeit megőrizve és átadva, ugyanakkor a szűkebb és a tágabb közegünkben lezajló változásokhoz, a digitális trendekhez és a generációváltáshoz is alkalmazkodva tartalmi, módszertani és technikai szempontú fejlesztés vette kezdetét. Ez tette lehetővé, hogy innovatív, digitális képzési formák tárházát kínáló, önfejlesztésre ösztönző, valamint magas szakmai színvonalú továbbképzésekkel állhattunk és állhatunk a tisztviselők szolgálatába.

Kiemelten fontos, hogy a képzések elvégzése ne kötelezően teljesítendő feladat, hanem élményszerű megismerési folyamat legyen. Ezért a valós képzési igények felmérésével és azonosításával, illetve a kompetenciaméréssel a gyakorlatban használható tudás átadására helyeződött a fókusz. Mindezek által Egyetemünk olyan képzési szisztémát nyújt a magyar közigazgatás számára, amely az élethosszig tartó tanulásra motivál, mérhető fejlődést biztosít, és nemzetközi összehasonlításban is jó eredményeket mutat – köszönhetően a közigazgatás tisztviselői és az Egyetem továbbképzési szakértői közötti együttműködésnek is.

Az élményszerű tanulás útján