NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Bemutatkozás

A Szakirányú Továbbképzési Osztály összehangolja a Közigazgatási Továbbképzési Intézet által gondozott szakirányú továbbképzési szakok rendszerének tervezési feladatait, biztosítja a szakok regisztrációs, felvételi eljárásával, a képzés megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs, oktatásszervezési és hallgatói szolgáltatás-szervezési feladatait.

A szakirányú továbbképzési szakok célja, hogy a hallgatók bizonyos szűkebb közszolgálati területeken széles horizontú, multidiszciplináris, elmélyült ismereteket szerezzenek. A szakirányú továbbképzési szakok elvégzése azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, de frissíteni, bővíteni szeretnék ismereteiket, képességeiket, illetve a szakterületükön belül szeretnének egy-egy speciális területen további tanulmányokat folytatni. A szakirányú továbbképzés az alap vagy mesterfokozatot követően a már megszerzett végzettségre és meghatározott szakképzettségre épülő, speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul. A szakirányú továbbképzés egyaránt szolgálja a munkaerőpiacra való bekerülést, visszakerülést, illetve a munkaerőpiac jobb pozícióinak elérését.

A meglévő szakirányú továbbképzési szakok egy része nyitott képzésként kerül meghirdetésre, azaz évről-évre nyitva áll annak lehetősége, hogy az egyes szakok Képzési Programjában meghatározott előképzettség, feltétel teljesülése esetén, akár közszolgálati jogviszony hiányában is bárki részt vehessen a képzéseken. Ezzel együtt a hallgatók döntő többsége a közszolgálatból érkezik, legnagyobb hányaduk épp azon a szakterületen kíván speciális ismereteket szerezni intézményünkben, ahol sikerült elhelyezkednie. A hallgatók egy része viszont egy jövőbeni szakterület megismerésének reményében érkezik, esetenként az alapképzés teljesítését követően, még közszolgálati jogviszony létesítése előtt.

A szakirányú továbbképzési szakok másik része zárt beiskolázású, azaz a képzéseken a közigazgatási szervek által kiválasztott, meghatározott munkaköröket betöltő, a jogszabályokban rögzített jelentkezési feltételeknek megfelelő Kollégák vehetnek részt.

Valamennyi szakirányú továbbképzési szak levelező munkarendben került kialakításra.

Az elmúlt években zajló fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan szélesedik a Közigazgatási Továbbképzési Intézet képzési palettája, emellett az évek óta zajló szakirányú továbbképzési szakok folyamatos frissítése is megvalósul, amely érintheti az óraszámok és a kreditértékek átstrukturálását, a tantárgyi tematikák és az egyes tantárgyakhoz tartozó tananyagok kiegészítését, pontosítását, aktualizálását.

A Szakirányú Továbbképzési Osztály által gondozott szakirányú továbbképzési szakok az alábbiak:

 • Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak
 • Digitális térségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak
 • Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak
 • Európai uniós adatvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
 • Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
 • Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
 • Közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
 • Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak
 • Közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakirányú továbbképzési szak
 • Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szak
 • Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak
 • Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak
 • Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
 • Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak
 • Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak
 • Vízügyi közigazgatási szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak