NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Továbbképzés-szervezési Iroda

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete (a továbbiakban: KTI) stratégiai feladatként látja el a közszolgálati előmenetel rendszeréhez igazodó közigazgatási vizsgák és továbbképzések szervezését és bonyolítását.  A Továbbképzés-szervezési Iroda ellátja a közszolgálati vizsgáztatás, a közszolgálati továbbképzés, a szakirányú továbbképzések és egyéb felnőttképzési feladatok tervezésével, szervezésével, végrehajtásával kapcsolatos jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban meghatározott feladatokat, valamint közreműködik kiemelt projektek keretében a projekt szakmai fejlesztési feladatok előkészítésében és végrehajtásában.

A Továbbképzés-szervezési Iroda szervezési tevékenysége kiterjed: az oktatók, a szakértők és egyéb közreműködők felkészítésében és továbbképzésében való közreműködésre, az ügyfélszolgálati tevékenység szervezésére, az egyes képzésekhez és vizsgákhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetésére.

A Továbbképzés-szervezési Irodát a Közigazgatási Továbbképzési Intézet vezetője, Klotz Balázs szakmai felügyeletével dr. Szántai Adrienn irodavezető irányítja.