NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Bemutatkozás

 Az Osztály ellátja a közigazgatási vizsgarendszerbe tartozó programok és a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztésében közreműködő szakértői, valamint a képzési programokban oktatói vagy vizsgáztatói szerepet betöltők kiválasztási, minősítési eljárásához kapcsolódó feladatokat, továbbá gondozza az oktatói-szakértői és vizsgáztatói névjegyzékeket.