NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Továbbképzés-fejlesztési és Módszertani Iroda

A Továbbképzés-fejlesztési és Módszertani Iroda feladata a közszolgálati továbbképzések, a szakirányú továbbképzési szakok és a közigazgatási vizsgarendszer tartalmi és módszertani fejlesztése, az oktatásban közreműködők speciális fejlesztési szükségleteinek támogatása. Az Iroda ezenkívül gondoskodik a továbbképzési rendszerekbe tartozó képzési programok minősítési eljárásának és a belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásának lefolytatásáról, illetve a két eljárással összefüggésben a továbbképzési programjegyzék kezeléséről, valamint a Közigazgatási Továbbképzési Intézet által biztosított képzésekben oktatói vagy vizsgáztatói szerepet betöltők kiválasztásával és minősítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

A Továbbképzés-fejlesztési és Módszertani Iroda a Programfejlesztési és Módszertani Osztályra, illetve az Oktatói-szakértői Fejlesztési Osztályra tagolódik.