NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Bemutatkozás

A Minőségbiztosítási Osztály a Közigazgatási Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) Igazgatói Irodájához tartozó, a KTI igazgatójának közvetlen irányításával működő szervezeti egység.

A Minőségbiztosítási Osztály ellátja a közszolgálati továbbképzési rendszerhez, a közigazgatási vizsgarendszerhez, a szakirányú továbbképzésekhez, valamint a KTI-hez tartozó belső minőségbiztosítási, minőségirányítási feladatokat.

Feladatainak részét képezi minőségtervezés tekintetében a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgák, a közigazgatási szakvizsgák, a szakirányú továbbképzések, a közszolgálati tisztviselői továbbképzések, valamint a KTI szervezetét érintően a szabályozó dokumentumok, eljárásgyűjtemény, bizonylatok és módszertani útmutatók rendszerének kialakítása, és a szervezeten belüli folyamatszabályozás, valamint a KTI minőségirányítási rendszerének tervezése.

A minőségellenőrzés keretében végrehajtja az alapvizsga és továbbképzési auditokat, illetve közreműködik – a Miniszterelnökség irányításával - a kormányhivatalok képzési és továbbképzési feladatai vonatkozásában az átfogó-, téma-, cél-, és utóellenőrzések lefolytatásában.

A minőségbiztosítás kapcsán a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga, a közszolgálati, tisztviselői továbbképzés minőségirányítási rendszereinek működtetése, igény- és elégedettségmérés megvalósítása és értékelése, illetve a képzésekben résztvevők panaszainak kezelése szintén az osztály feladatai közé tartozik.

A minőségfejlesztés tekintetében az osztály végzi az alapvizsga és a továbbképzési rendszerek minőségirányítását szabályozó eljárásgyűjtemény fejlesztését, karbantartását - a hozzátartozó bizonylatokkal, módszertani útmutatókkal együtt -, valamint részt vesz a KTI belső folyamatainak fejlesztésében is.

A Minőségbiztosítási Osztály elérhetősége: minosegiranyitas@uni-nke.hu