NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Igazgatói Iroda - Bemutatkozás

Az Igazgatói Iroda az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) igazgatójának közvetlen irányítása alatt álló önálló szervezeti egység.

Az Igazgatói Iroda jogi előkészítő funkcionális feladatokat lát el, támogatja az ügyviteli és adminisztrációs intézetvezetői feladatokat, végzi a belső és külső adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének összehangolását.

Az Igazgatói Iroda feladata az irodáktól érkező szakmai igények koordinációja, a KTI által kezdeményezett előterjesztések előkészítése. Közreműködik a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium titkársági feladatainak ellátásában.

Az Igazgatói Iroda gondoskodik a közigazgatási továbbképzéssel és vizsgarendszerrel összefüggő intézményi együttműködési keretek kialakításáról és fenntartásáról.

Az Igazgatói Iroda ellátja a KTI feladataihoz kapcsolódó kinevezésekre, szerződésekre, és egyéb kötelezettségvállalásokra vonatkozó javaslatok előkészítését; koordinálja a munkaköri leírások elkészítését, valamint elvégzi a feladatkörébe vonatkozó személyügyi feladatokat.

Az Igazgatói Irodán belül – az igazgató közvetlen szakmai irányítása mellett - a Minőségbiztosítási Osztály ellátja a közigazgatási továbbképzési rendszerrel, továbbá a közigazgatási vizsgarendszerrel kapcsolatos minőségirányítási feladatokat, valamint a KTI belső minőségirányítási feladatait.