Igazgatói Iroda - Bemutatkozás

Az Igazgatói Iroda az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) igazgatójának közvetlen irányítása alatt álló önálló szervezeti egység.

Az Igazgatói Iroda jogi előkészítő funkcionális feladatokat lát el, támogatja az ügyviteli és adminisztrációs intézetvezetői feladatokat, végzi a belső és külső adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének összehangolását.

Az Igazgatói Iroda feladata az Egyetem és az Apertus Nonprofit Kft. közötti alapműködést támogató szerződésben meghatározott szolgáltatások vonatkozásában az irodáktól érkező szakmai igényeinek koordinációja, a KTI által kezdeményezett előterjesztések előkészítése. Közreműködik a Kormányhivatali Kormánytisztviselői Továbbképzési Kollégium titkársági feladatainak ellátásában.

Az Igazgatói Iroda gondoskodik a közigazgatási továbbképzéssel és vizsgarendszerrel összefüggő intézményi együttműködési keretek kialakításáról és fenntartásáról.

Az Igazgatói Iroda ellátja a KTI feladataihoz kapcsolódó kinevezésekre, munkaszerződésekre, és egyéb kötelezettségvállalásokra vonatkozó javaslatok előkészítését; koordinálja a munkaköri leírások elkészítését, valamint elvégzi a feladatkörébe vonatkozó más személyügyi feladatokat.

Az Igazgatói Irodán belül – az igazgató közvetlen szakmai irányítása mellett - a Minőségbiztosítási Osztály ellátja a közigazgatási továbbképzési rendszerrel, továbbá a közigazgatási vizsgarendszerrel kapcsolatos minőségirányítási feladatokat, valamint a KTI belső minőségirányítási feladatait.