NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

A Közigazgatási Továbbképzési Intézet küldetése

Az Egyetem intézményfejlesztési tervében és küldetésében a közszolgálati, kormányzati utánpótlásképzés biztosítása mellett kiemelt hangsúlyt kap a továbbképzési rendszer működtetése.  A kormányzati, illetve közszolgálati jogviszonyban állók képzésével, továbbképzésével és átképzésével kapcsolatos feladatokat a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ vezetője, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter határozzák meg.

Minőségpolitikai nyilatkozat
 

A közszolgálati vizsgák


Az Egyetem szerepköre a közigazgatási vizsgarendszer működtetésében két pillérre épül: a kormányzati igazgatási szervek tisztviselői számára vizsgaszervezői feladatokat is ellát, valamint a vizsgarendszer tartalmi, módszertani és képzésmenedzsment funkciónak fejlesztését országosan biztosítja.

A tisztviselők közigazgatási vizsgákra felkészítését szolgáló tananyag, prezentációs készlet, írásbeli vizsgakérdések fejlesztésében ki kell dolgozni a hatályosítást biztosító monitoring rendszert. A közigazgatási vizsgákra történő felkészítések és vizsgák szervezését országosan egységes minőségbiztosítási követelmények mentén kell megvalósítani, ezáltal megteremtve az egységes folyamatszabályozás rendszerét, információkat nyerve a folyamatok továbbfejlesztésének igényére. A képzési és vizsgáztatási módszertan teljes megújítására is szükség van.
 

A közszolgálati továbbképzés


A tisztviselők továbbképzési rendszerének megújítását igénylik a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiába foglalt hatékony, erős, szolgáltató (ügyfélbarát) közigazgatás megteremtésére irányuló célkitűzések. A közigazgatási továbbképzési rendszer 1998. évi fennállása óta jelentősebb szerkezeti és szervezeti változásokon nem esett át. A továbbképzés intézményrendszere nem került kiépítésre: a minisztériumok, kormányhivatalok bázisára épített struktúra alacsony hatásfokkal, a kapacitások szétforgácsolódásával működött.

A tisztviselő képzés országos rendszerének átfogó megújítására az Egyetem vállalkozott. Az Egyetem jogszabályban foglalt feladata a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztése (kurzusfejlesztés, tananyag, pilotképzés), az átképzési- és továbbképzési programok országos minőséghitelesítési rendszerének kialakítása, a minőségirányítási, értékelési és ellenőrzési rendszerének kiépítése. A képzési curriculumot meg kell újítani, a korábbi évek alapvetően jogi megközelítésre épülő filozófiáját meg kell erősíteni szervezési, költségvetési, közpolitikai tudással és készségfejlesztéssel. A karrierpályával és előmenetellel való összhangot meg kell teremteni, a képzéseknek támogatniuk kell a belső mobilitást és a tehetséggondozást. A továbbképzés, átképzés és vezetőképzés fejlesztéséhez és kapacitásbővítéséhez ki kell alakítani egy országos kutatási- és képzési együttműködési hálózatot az NKE társegyetemeivel. A képzések módszertanában teljes paradigmaváltásra van szükség: a tisztviselők számára testre szabott képzési és tanulási formákat kell alkalmazni (távoktatás, e-tanulási eszközök, e-konzultáció, e-vizsga, (blended) képzési technikák).
 

A szakirányú továbbképzés


A szakirányú továbbképzések fejlesztésének irányait meghatározza azok helye a közigazgatási képesítési és munkaköri rendszerben. Az Egyetemnek fel kell készülnie arra, hogy a közszolgálati karrierutak, munkakörcsaládok és munkakörök, álláshelyek átalakuló rendszeréhez, valamint a közigazgatáson belüli mobilitás igényeihez rugalmasan illeszthető specializációkat alakítson ki.