NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Általános információk

A Kormány 2014-ben új alapokra helyezte a közszolgálati továbbképzés rendszerét, amelyben kulcsszerepe volt a képzések fejlesztését, szervezését, megvalósítását, illetve a rendszerszintű informatikai támogatást végző Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, kiemelten a Közigazgatási Továbbképzési Intézetnek (a továbbiakban: KTI).

Az elmúlt években a kötelező, rendszeres és egységes közigazgatási továbbképzési rendszer kiépült: korszerű és gazdag programkínálat, megújult tudástartalmak és korszerű oktatási módszerek várják a tisztviselőket.

A tisztviselők egyéni fejlesztési igényein alapuló képzési programkínálat létrehozása kizárólag korszerű tanulási eszközökkel (e-learning képzések, virtuális osztályterem), a tisztviselők egyéniesített életpályán belüli mobilitását elősegítő fejlesztési programokkal (új szakirányú továbbképzésekkel, képesítő képzési programokkal) lehetséges.

A KTI részéről elengedhetetlen a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztése és megvalósítása érdekében történő kapacitásfejlesztés. A kormányhivatalokkal, területi hatóságokkal, vidéki egyetemekkel és önkormányzatokkal történő együttműködéseken keresztül a KTI biztosítani kívánja a teljes és arányos országos jelenlétet.

A KTI-n belül az Igazgatói Iroda a jog és személyügy területén, Továbbképzés-fejlesztési és Módszertani Iroda a szakmai fejlesztés területén, a Továbbképzés-szervezési Iroda a képzésszervezés területén végzi munkáját. A Digitális Továbbképzési Szolgáltatások Iroda ellátja a közszolgálati továbbképzés digitális tartalmakkal és módszertannal kapcsolatos fejlesztési, valamint a központi továbbképzési informatikai rendszer működtetésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat. A minőségirányítási feladatokat az Igazgatói Irodán belül a Minőségbiztosítási Osztály látja el.


Az Intézet vezetői

 

Az Intézet vezetője

Klotz Balázs
igazgató

E-mail címl: Klotz.Balazs@uni-nke.hu
Telefonszám: +36 1 432 9000 / 20308

 

 

Az Igazgatói Iroda irodavezetője

dr. Waltner Vanda

E-mail cím: Waltner.Vanda@uni-nke.hu
Telefonszám: +36 1 432 9000 / 20324A Továbbképzés-fejlesztési és Módszertani Iroda irodavezetője

dr. Varga Balázs

E-mail cím: Varga.Balazs@uni-nke.hu
Telefonszám: +36 1 432 9000 / 20342


A Továbbképzés-szervezési Iroda irodavezetője

dr. Szántai Adrienn


E-mail cím: Szantai.Adrienn@uni-nke.hu
Telefonszám: +36 1 432 9000 / 20319 


A Digitális Továbbképzési Szolgáltatások Iroda irodavezetője 

dr. Pallai Éva


E-mail cím: Pallai.Eva@uni-nke.hu
Telefonszám: +36 30 843 9201