NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Vízügyi közigazgatási szakokleveles tanácsadó

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Vízügyi közigazgatási szakokleveles tanácsadó

Szakfelelős: Dr. Cimer Zsolt, egyetemi docens

A képzési idő: 3 félév

A képzés óraszáma: 270 óra

A felvétel feltétele: A képzésben agrár, államtudományi, informatika, jogi, műszaki, természettudományi képzési területen szerzett alapfokozattal, vagy azzal egyenértékű főiskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A képzés célja olyan korszerű műszaki-, jogi- és közigazgatási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik komplex módon képesek a vízgazdálkodás területén jelentkező tervezési, üzemeltetési és vízvédelmi tevékenység támogatására, valamint a hatósági és szakhatósági feladatok ellátására.

A vízügyi közigazgatási szakokleveles tanácsadó

a)      Tudása:

 • ismeri a vízgazdálkodás jogi és közigazgatási szabályozásrendszerét,
 • tisztában van a képzéshez kapcsolódó alapvető műszaki és eljárásjogi módszerekkel és megoldásokkal,
 • rendelkezik a szakterülethez kapcsolódó közigazgatási, önkormányzati, hatósági, ellenőrzési, szakértői ismeretekkel,
 • birtokában van a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó általános műszaki ismereteknek.

b)      Képességei:

 • képes a vízgazdálkodással kapcsolatos műszaki és társadalmi hatások elemzésére és értékelésére,
 • kommunikációs és kooperációs képesség az állami (hatósági), önkormányzati és társadalmi, valamint civil szervezetek vízgazdálkodási munkájának és akcióinak összehangolásában, irányításában,
 • alkalmas
  • a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat ellátó intézménynél előadói és vezetői feladatok ellátására,
  • a képzés szakterülethez kapcsolódó önkormányzati szakelőadó, főelőadó, valamint szakirányos köztisztviselő munkakörök betöltésére,
  • engedélyezési dokumentációk összeállítására.

c)      Attitűdje:

 • igénye van az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,
 • érzékeny a környezettel szemben,
 • törekszik a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatóság, szakhatóság tevékenységében való aktív részvételre.

d)     Autonómiája és felelőssége:

 • a kiadott feladatot képes önállóan végrehajtani,
 • felismeri saját szakmai korlátait egy adott probléma felmerülése esetén,
 • munkahelyi vezetőjének utasítása alapján önállóan irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését,
 • felelősséggel végzi saját munkáját.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amellyel a hallgatók komplex módon képesek a vízgazdálkodás területén jelentkező tervezési, üzemeltetési és vízvédelmi tevékenység támogatására, valamint a hatósági és szakhatósági feladatok ellátására.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Általános vízgazdálkodási és hidrológiai ismeretek
Települési vízgazdálkodási ismeretek
Területi vízgazdálkodási ismeretek
Vízépítési ismeretek és vízi létesítmények
Vízminőség védelmi ismeretek
Felszín alatti vizek hasznosítása, balneológia (hévíz, termálvíz, strandfürdő)
A magyar közigazgatás szervezeti és hatásköri rendszere
A közszolgáltatás-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai szervezési ismeretei
Vízjogi ismeretek
Nemzetközi és határvízi együttműködés
Vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárások
Engedélyezési dokumentációk készítése és ellenőrzése
Hatósági ellenőrzések
Katasztrófavédelmi igazgatás, különleges jogrend
Vízminőség kárelhárítási ismeretek
Konfliktusok kezelése, kommunikáció
Fenntartható fejlődés

A jelentkezés kezdete: várhatóan 2024 november

A képzés tervezett kezdete: 2025 február

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2025 februárjában, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki, pénteki és szombati napokon

Az önköltség mértéke: 230.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Víztudományi Kar
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.

Kapcsolattartó:
Tóth Ágnes
előadó
Telefonszám: 06-1-432-9000/20745
E-mail cím: Toth.Agnes@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 141. iroda