NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Záróvizsga - Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

A záróvizsga olyan komplex szóbeli vizsga, amelynek tematikája biztosítja a képzési és kimeneti követelményekben előírt kompetenciák elsajátításának ellenőrzését. Tekintettel arra, hogy az egyes kompetenciákat az ismeretkörök, illetve az egyes tantárgyak lefedik, a szóbeli vizsga tételei felölelik a főbb tantárgycsoportok ismeretanyagát

A záróvizsga az alábbi négy tantárgyat foglalja magában:

- Megjelenés- és viselkedéskultúra, írásbeli és szóbeli kommunikáció, tárgyalástechnika 

- Protokoll az államéletben, illetve a közéletben (Ambrus Jenő)

- A (hivatali) rendezvényszervezés elméleti és gyakorlati ismeretei I-II. (Horváth Attila, Koncz Sándor)

- Diplomáciai protokoll I-II. (Dr. Bába Iván)

A Záróvizsga tételsorai az alábbiak:

 

megjelenes-es-viselkedeskultura_-irasbeli-es-szobeli-kommunikacio_-targyalastechnika-tetelsor.original.docx
Word letöltése
protokoll-az-allameletben_-illetve-a-kozeletben-1.original.docx
Word letöltése
a-hivatali-rendezvenyszervezes-elmeleti-es-gyakorlati-ismeretei-1.original.docx
Word letöltése
diplomaciai-protokoll-tetelsor.original.docx
Word letöltése