NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Pályaorientációs beszélgetés

IRÁNYELVEK A FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁSHOZ
Közszolgálati média-újságíró és szerkesztő szakirányú továbbképzési szak

 

Tisztelt Jelentkező!

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a Közszolgálati média-újságíró és szerkesztő szakirányú továbbképzési szakon a felvételről szóló döntést az Egyetem felvételi bizottsága hozza meg a pályaorientációs beszélgetés alapján, a szak tematikájában való általános tájékozottság, a motiváció, az általános műveltség és a kommunikációs képességek értékelését követően.

A pályaorientációs elbeszélgetés várhatóan augusztus végén, szeptember elején kerül lebonyolításra, a jelentkezőket tájékoztatni fogjuk a az elbeszélgetéssel kapcsolatos információkról.

A hatályos szabályzatok értelmében legfeljebb 100 pont szerezhető az elbeszélgetésen alábbiak szerint.

Motivációs beszélgetés – maximum 60 pont

Szempontok

Max. pontszám

Szakmai tájékozottság

-          A jelentkező kellő tájékozottsággal rendelkezik a közszolgálati és kereskedelmi média működésével kapcsolatban.

20 pont

Személyes motívumok, verbális képességek

-          A jelentkező kellően motivált a médiában való elhelyezkedésével kapcsolatban.

-          Önálló tervekkel rendelkezik, melyet be tud mutatni a bizottságnak.

20 pont

Megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása, elhivatottság, pályaorientáció

20 pont

Összesen:

60 pont

 

Egyéb szempontok – maximum 40 pont

(igazolni szükséges)

Szempontok

Max. pontszám

Az utolsó felsőfokú oklevél minősítése. A pontszám az alapján kerül meghatározásra, hogy az egytől ötig terjedő skálán mért minősítést kettővel kell megszorozni.

10 pont

Médiában töltött szakmai gyakorlat (a jelentkezőnek igazolnia szükséges.

10 pont

Államilag elismert vagy azzal egyenértékű, komplex B2 szintű (első) nyelvvizsga

3 pont

Államilag elismert vagy azzal egyenértékű, komplex C 1 vagy C2 szintű nyelvvizsga

7 pont

Médiával kapcsolatos tanulmányi, kutatási, publikációs tudományos tevékenység

10 pont

Összesen:

40 pont