NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Jelentkezés

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni a Probono rendszerbe, a következő dokumentumelnevezést használva: vezeteknev_keresztnev_trener szakirany_dokumentum neve

Felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum:

Kérjük, hogy csak azt a dokumentumot töltse fel, amelyre a képzést építeni szeretné.

Fényképes önéletrajz:          

Egy-másfél oldalban mutassa be szakmai karrierjét, ismertesse a főbb állomásokat, kiemelve azokat az eseményeket, amelyek a képzés iránti motivációjában szerepet játszanak.

Motivációs levél:

Maximum egy oldalban fogalmazza meg, miért jelentkezik képzésünkre. Az alábbi kérdések kifejtését várjuk a motivációs levélben:

- Hogyan, milyen forrásból szerzett tudomást erről a képzésről? A rendelkezésére álló információk alapján milyen előzetes elvárásai vannak?

- Meglátása szerint eddigi szakmai-személyes életútjába hogyan illeszkedik a trénerképzés?

- Milyen tervei vannak a képzésen elsajátított ismeretek és készségek későbbi hasznosítására?

- Mi teszi Önt alkalmassá arra, hogy trénerré váljon? Milyen erősségei, tulajdonságai teszik Önt alkalmassá arra, hogy trénerré váljon?

Gyakorlati tapasztalatot alátámasztó dokumentumok:

Tréneri gyakorlatot, önismereti vagy bármely más tréningen való részvételt igazoló dokumentumok (a képző- vagy képzési hely által kiállítva).

 

A jelentkezők egy online kiválasztási eljárásban vesznek részt, mely 4-6 órát vesz igénybe. A kiválasztási eljárásra várhatóan 2023. augusztusának utolsó hetében kerül sor. A részletes beosztást és az eljárással kapcsolatos tájékoztatást a jelentkezők emailben kapják meg a felvételi előtt legalább egy héttel.