NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Pályaorientációs beszélgetés

IRÁNYELVEK A FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁSHOZ
Közszolgálati kommunikációs szakember szakirányú továbbképzési szak

 

Tisztelt Jelentkező!

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy a Közszolgálati kommunikációs szakember szakirányú továbbképzési szakon a felvételről szóló döntést az Egyetem felvételi bizottsága hozza meg a pályaorientációs beszélgetés alapján, a szak tematikájában való általános tájékozottság, a motiváció, az általános műveltség és a kommunikációs képességek értékelését követően.

A pályaorientációs elbeszélgetés várhatóan augusztus végén, szeptember elején kerül lebonyolításra, a jelentkezőket tájékoztatni fogjuk az elbeszélgetéssel kapcsolatos információkról.

A hatályos szabályzatok értelmében legfeljebb 100 pont szerezhető az elbeszélgetésen alábbiak szerint.

Motivációs beszélgetés – maximum 60 pont

Szempontok

Max. pontszám

Szakmai tájékozottság

-         A jelentkező kellő tájékozottsággal rendelkezik a kommunikációhoz kapcsolódó területekkel kapcsolatban.

20 pont

Személyes motívumok, verbális képességek

-         A jelentkező kellően motivált, hogy mindennapi munkájában alkalmazza a képzés során elsajátított kommunikációs eszközöket, ismereteket.

-         Önálló tervekkel rendelkezik a kommunikáció használatára a munkájában, melyet be tud mutatni a bizottságnak.

20 pont

Megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása, elhivatottság, pályaorientáció

20 pont

Összesen:

60 pont

 

Egyéb szempontok – maximum 40 pont

(igazolni szükséges)

Szempontok

Max. pontszám

Az utolsó felsőfokú oklevél minősítése. A pontszám az alapján kerül meghatározásra, hogy az egytől ötig terjedő skálán mért minősítést kettővel kell megszorozni.

10 pont

Kommunikációs feladattal járó szakmai gyakorlat/munkakör (a jelentkezőnek igazolnia szükséges.

10 pont

Államilag elismert vagy azzal egyenértékű, komplex B2 szintű (első) nyelvvizsga

3 pont

Államilag elismert vagy azzal egyenértékű, komplex C 1 vagy C2 szintű nyelvvizsga

7 pont

Kommunikációval kapcsolatos tanulmányi, kutatási, publikációs tudományos tevékenység

10 pont

Összesen:

40 pont

Pályaorientációs beszélgetés.pdf
PDF letöltése