NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Tananyagok - Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó

A Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tananyagai:

Kohéziós alapismeretek:

Kohéziós politika 2014–2020. Az EU belső fejlesztéspolitikája a jelen programozási időszakban

https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/15941?key=Koh%C3%A9zi%C3%B3s%20politika%202014%E2%80%932020.%20Az%20EU%20bels%C5%91%20fejleszt%C3%A9spolitik%C3%A1ja%20a%20jelen%20programoz%C3%A1si%20id%C5%91szakban