NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó

Szakfelelős: Dr. Gregóczki Etelka, egyetemi docens

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 110 óra

A felvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél.

A képzés célja: A képzés közvetlen célja az EU Strukturális és beruházási alapok forrásainak felhasználásához szükséges emelt szintű – kohéziós és közvetlenül kapcsolódó szakpolitikai és program menedzsment – tudás átadása az operatív programok és a konkrét beavatkozások (konstrukciók, fejlesztési projektek) előkészítését és lebonyolítását végző tisztviselői kör számára.

A képzés célcsoportja: A Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak alapvető célja, hogy hozzájáruljon annak a magasan képzett tisztviselői háttérnek a megteremtéséhez, amely az EU Kohéziós Politika forrásainak terhére kialakított operatív programok és a konkrét beavatkozások (konstrukciók, fejlesztési projektek) előkészítését és lebonyolítását végzi.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzésben részt vevők képessé válnak a strukturális és beruházási alapok közvetlen és kapcsolódó szabályozásának, kiemelten kötelező normáinak és összefüggéseinek értelmezésére, a programok és konkrét beavatkozások (konstrukció, projekt) előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok céljainak és tartalmi követelményeinek teljesítésére.

Következésképpen alkalmassá válnak a pénzeszközök használatával kapcsolatos stratégiai illetve operatív szintű döntések meghozatalának előkészítésére, a programok elindításához és működtetéséhez szükséges feltételek meghatározására, teljesülésük nyomon követésére. Megfelelő háttérrel rendelkeznek a programok előrehaladásának monitoringjához, a felmerülő problémák értékeléséhez, megoldási alternatívák feltérképezéséhez. Képesek tanácsot adni, állásfoglalást kidolgozni a strukturális és beruházási alapok tervezésével, az intézkedések megvalósításával, finanszírozásával, szakmai felügyeletével, értékelésével és ellenőrzésével, valamint a kockázatok jelentőségével és kezelésével kapcsolatos kérdésekben.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

 • szakmai tudás,
 • fejlődőképesség,
 • önfejlesztés,
 • tanulási képesség (szakterületen új információk, fejlemények nyomon követése, ehhez szükséges eszköztár alkalmazása),
 • helyzetfelismerés,
 • tudáshasznosítás,
 • kreativitás,
 • szakmai ismeretek magas szintű alkalmazása: kérdések jogszabályi háttérben, programciklusban való elhelyezése és értelmezése, problémamegoldás az elsajátított ismeretek segítségével,
 • tudásmegosztás: új információk összegyűjtése, kommunikálása az érintettek körében,
 • komplex problémamegoldó képesség:
 • a probléma értelmezése, részekre bontása,
 • tudatos információgyűjtés- és feldolgozás,
 • alternatívák összehasonlítása,
 • prioritások felállítása,
 • önálló véleményalkotás.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés olyan elméleti, módszertani, valamint gyakorlati ismeretek átadását célozza, amelyek képessé teszik a hallgatókat az ESB-alapok támogatási rendszerének áttekintésére, megértésére.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Kohéziós alapismeretek
Programvégrehajtás
Pénzügyi lebonyolítás
Pénzügyi ellenőrzés
Monitoring és értékelés
Tájékoztatás és nyilvánosság (kommunikáció)
Esettanulmányok – kohéziós politika a gyakorlatban
Közpénzügyek, államháztartási ismeretek
Közbeszerzés
Állami támogatás
Csalás elleni küzdelem
E-kohézió

Tekintse meg a szakirányú továbbképzésről készült kisfilmünket: Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó

A jelentkezés kezdete: 2024 április vége

A jelentkezési határidő: 2024. július 31. 23:59

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2024 szeptember

Tájékoztatjuk, hogy képzés abban az esetben indul el 2024 szeptemberében, amennyiben a minimális, induláshoz szükséges létszámot (20 fő) eléri a jelentkezők száma.

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta, csütörtöki és pénteki, vagy pénteki és szombati napokon

Az önköltség mértéke: 220.000 Ft/félév (Közszolgálati vagy kormányzati jogviszonyban állók számára ingyenes a képzés.)

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Campus Szárnyépülete
1083 Budapest, Ludovika tér 1.

Kapcsolattartó:

Rédei-Zsigó Éva
projekt referens

Telefonszám: 06-1-432-9000/20852
E-mail cím: Redei-Zsigo.Eva@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 1. I. emelet 142. iroda