Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Elektronikus információbiztonsági vezető

Szakfelelős: Dr. Krasznay Csaba, adjunktus

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 300 óra

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt azok, akik angol nyelvű alapfokú komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkeznek.

A képzés célja: A képzés fő célja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek feladatellátáshoz szükséges szakmai kompetenciák átadása és a biztonságtudatos szemléletmód kialakítása.

A képzés célcsoportja: A szakirányú végzettség birtokában az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek a megfelelő információbiztonsági rendszer kialakítása és fenntartása mellett ismereteivel és hozzáállásával növeli a szervezet biztonságát, neveli a munkatársakat, így összességében csökkenti a szervezet biztonsági kitettségét a hagyományos és informatikai támadókkal szemben.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek munkájához szükséges kompetenciák, ismeretek szerezhetők meg: jogi, igazgatási, biztonsági, minőségi, vezetési alapok; kockázatkezelés; biztonsági rendszer irányítása; incidensek kezelése.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Magabiztos szakmai tudás az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy munkájában, a kötelezett szervek bármelyikénél. Problémafelismerő- és megoldó készség, biztonságtudatos gondolkodásmód. Képesség a rendszerek átlátására és a szükséges intézkedések megfelelő kialakítására.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti és gyakorlati órák segítségével, valamint e-learning támogatásával járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés főbb tárgyai:
Minőségügyi ismeretek
Biztonságtechnika
Biztonságpolitika
Jogi és közigazgatási ismeretek
Vezetéselmélet
Információbiztonsági szabványok
Irányítási rendszerek
Kockázatértékelés, kockázatmenedzsment
Kockázatmenedzsment gyakorlat
Információbiztonsági program
Biztonsági technológiák alkalmazása
Információbiztonsági stratégia és vezetés
Biztonság támogatása
Biztonságtudatossági gyakorlat
Rendszerek biztonsága
Hálózatok biztonsága
Biztonsági tesztelés gyakorlat
Incidens-menedzsment, BCP, DRP integráció
Incidens-menedzsment gyakorlat

A jelentkezési határidő: 2020. augusztus 1. 23:59 (A határidőt követően technikai okokból nem tudunk új jelentkezést befogadni!)

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2020. szeptember

A képzési napok tervezett ütemezése: havonta kétszer, pénteki és szombati napokon

Az önköltség mértéke: 155.000 Ft/félév

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Közigazgatási Továbbképzési Intézet
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:

2019 februárjában indult szakirányú továbbképzési szak esetében:

Hock Zsanett
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20852
E-mail cím: Hock.Zsanett@uni-nke.hu
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5. kollégiumi épület I. emelet 101/B iroda
Postafiók: 1518 Budapest, Pf. 26.

2019 szeptemberében induló szakirányú továbbképzési szak esetében:

Bencsik Bianka
referens
Telefonszám: 06-1-432-9000/20851
E-mail cím: Bencsik.Bianka@uni-nke.hu
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5. kollégiumi épület I. emelet 101/A iroda
Postafiók: 1518 Budapest, Pf. 26.