NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Diákigazolvány igénylése

Tisztelt Hallgatók!

2016. január 1. napjától a diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díja kivezetésre került.

Állandó diákigazolvány igénylés menete:

Első lépés: kormányablakban történő ügyintézés

Az igénylés megkezdése előtt a kormányablakban fényképet és aláírás mintát kell készíttetni (itt elkészül a Nemzeti Egységes Kártyarendszer – NEK adatlap), amely díjmentesen igényelhető.

A NEK adatlap kiállításához az alábbi iratokat kell a jogosultnak a kormányablakban bemutatnia:

  • Érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya, vagy
  • Születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya.

A kormányablakban történő ügyintézés során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján. Az eljárás részeként a jogosult egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot kap a kormányablak ügyintézőtől, amelyen a nyilvántartásban szereplő adatok, a fénykép és az eredeti aláírás szerepel. Ezen adatlapnak része a 16 karakterből álló NEK azonosító, amely a diákigazolvány igénylés folyamatában kap szerepet, ezért ezen adatlap megőrzésére a jogosultnak fokozottan ügyelnie kell. Amennyiben a NEK azonosító elveszik, úgy az adatlapról másolat kérhető a kormányablakban.

A NEK adatlap az igényléstől számított 5 évig használható fel, így amennyiben már rendelkezik ilyennel, és a személyes adatokban nem következett be változás az igénylés óta, nincs szükség kormányablak ügyintézésre, felhasználható a korábbi adatlap. Ha a fénykép és aláírás kép érvényességi idején belül a jogosult személyes vagy lakcím adatai megváltoznak, úgy egy új adatlap kiállítása válik szükségessé, amelyen új NEK azonosító található.

Második lépés: a diákigazolvány-igénylés rögzítése a Neptun-rendszerben

Hallgatóként belépve a Neptun rendszerbe az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés menüpontban, az "Új felvitel" gomb megnyomásával indítható el az igénylés. 

A felületen kitöltendő adatok:

  • NEK azonosító: a kormányablakban kapott adatlapon szerepel a 16 karakterből álló NEK azonosító, amelyet itt szükséges megadni. (A NEK azonosítót kötőjelek nélkül kell rögzíteni.)
  • Igény típusa: legördülő menüből az alábbi igény típusok választhatóak - "Első igénylés", "Adatváltozás miatt", "Elveszett", "Új igénylés téves adatok miatt".
  • Képzés: ezt a mezőt nem a hallgató tölti ki. Itt automatikusan az a képzés jelenik meg, amelyen a hallgató belépett. Amennyiben nem erre a képzésre kívánja leadni az igényt, úgy az igénylés előtt képzést kell váltania. Képzésváltás a Neptun bal felső sarkában lévő "Képzés" ikonra kattintva lehetséges.
  • Cím: legördülő menüből választható, a rendszerben szereplő adatok alapján. A címtípust külön nem kell jelölni, azokat a Neptun-rendszerben tárolt és hallgató által kiválasztott címadat típusával megfeleltetjük. Fontos, hogy a diákigazolvány a hivatalosan bejelentett állandó, vagy tartózkodási címére kerül kiállításra, ezért az igénylés megkezdése előtt ellenőrizze azt, és ha szükséges jelezze módosítási szándékát a képzésszervező felé!

Az igénylés a felületen a "Mentés" gomb megnyomásával kerül rögzítésre!

Ideiglenes diákigazolvány

Az igényelt állandó diákigazolvány elkészültéig (30-60 nap) az NKE a jogosult kérésére meghatározott, egységes formátumú, sorszámozott okiratot állít ki. Az igényelt diákigazolvány kiadásáig kiállított okirat ideiglenes diákigazolványnak minősül, amely 60 napig érvényes.

Diákigazolvány érvényesítése, érvényessége

Az elkészült diákigazolványokat az Oktatási Hivatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére postázza. A felsőoktatásban használt diákigazolvány csak érvényesítő matricával együtt érvényes. A kiadott diákigazolványok érvényesítését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hologramos érvényesítő matrica felragasztásával végzi.

Az érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány érvényességének határideje az őszi félév esetében március 31. illetve a tavaszi félévben október 31. Az elektronikus érvényesítés érdekében az Egyetem az érvényesítés tényét és a kiadott érvényesítő matrica sorszámát az igényléshez alkalmazott elektronikus felületen keresztül az Oktatási Hivatal felé bejelenti. Azon hallgatók esetében, akik hallgatói jogviszonyukat szüneteltetik, az Egyetem nem továbbít diákigazolvány-igénylést az Oktatási Hivatal felé, illetve nem érvényesíti a hallgató diákigazolványát.

A diákigazolvány visszaszolgáltatása

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése alapján a hallgatói jogviszony megszűnését követően a hallgató köteles a diákigazolványát visszaszolgáltatni. A hallgatói jogviszony megszűnésekor bevont visszaszolgáltatott diákigazolványok helyett, jogosultsági vizsgálatot követően az Egyetem igazolást adhat ki, mely az őszi félév végén történő megszűnés esetén a megszűnést követő március 31. napjáig, a jogviszony tavaszi félév végén történő megszűnése esetén a megszűnést követő október 31. napjáig érvényes. Az igazolás az érvényességi időn belül ugyanazon kedvezmények igénybevételére jogosítja fel az igazoláson szereplő személyt, mint a diákigazolvány.

A diákigazolványhoz tartozó kedvezmények

Az utazási kedvezményeket a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza. A levelező típusú diákigazolványhoz tartozó utazási és egyéb kedvezmények az alábbi linkeken tekinthetők meg:

https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet/helykozi-dijszabasi-informaciok/kedvezmenyek

http://www.diakigazolvany.hu/igenyles/felsooktatas/kedvezmenyek/kult_kedvezmenyek/

http://www.diakigazolvany.hu/igenyles/felsooktatas/kedvezmenyek/ker_kedvezmenyek/

Diákigazolvány igénylésével kapcsolatos tájékoztató anyagok:

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/diakigazolvany-informaciok