Általános tudnivalók, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos információk

A szakirányú továbbképzési szakokra, olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek folyamatosan lépést tartani szakmájuk fejlődésével, valamint a közigazgatásban bekövetkezett jelentős jogszabályi-szervezeti változások okozta és a szervezet által megkövetelt kompetenciák permanens fejlesztésére.

A képzések kiscsoportos jellege biztosítja az oktatás gyakorlatiasságát, a mentorálással, valamint az e-tananyaggal támogatott oktatási módszerek pedig lehetővé teszik hallgatóink differenciált fejlesztését, valamint előnyös szakmai kapcsolatok kiépítését.

Képzéseink munka mellett is végezhetők, hiszen a konzultációk levelező munkarend szerint kerültek kialakításra, a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon (csütörtök-péntek), illetve a heti pihenőnapon (péntek-szombat) vagy havonta egy alkalommal háromnapos blokkokban munkanapokon (hétfő-kedd-szerda) kerül sor.

A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a szak Képzési Programjában meghatározott felvételi feltételek rendelkezései irányadóak. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (5) bekezdése értelmében „szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.” A további speciális felvételi feltételekről az egyes szakoknál szereplő részletes leírásnál tájékozódhat.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezését – a regisztrációt követen – az alábbi felületen nyújthatja be: https://probono.uni-nke.hu/szakirany-jelentkezes

A jelentkezési felülettel kapcsolatos tájékoztatót ITT töltheti le.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

Jelentkezési határidővel kapcsolatban kérem, tájékozódjon az adott szakirányú továbbképzési szak alhonlapján.

Abban az esetben, ha a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmet hiányosan vagy nem a kiadott formanyomtatványon nyújtja be, az Egyetem határidő tűzésével írásban hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a jelentkező határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a kérelem elutasításra kerül.

A felvételi eljárás keretében a Szakirányú Továbbképzési Osztály felvételi beszélgetést szervezhet, amelyről előzetesen tájékoztatja a jelentkezőket.

A jelentkezés eredményéről a Szakirányú Továbbképzési Osztály a felvételt nyert jelentkezőket a képzés megkezdése előtt írásban értesíti. A jelentkezés jóváhagyása nem jelent automatikus felvételt a szakra.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet 2019/2020-as tanév februári indulással meghirdetni tervezett szakirányú továbbképzési szakjai:

  • Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
  • Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak
  • Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak
  • Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak