SYNERGIA hírek 2020

A Synergia-program negyedik képzésére 2020. november 23-25. között került sor. Az eredeti program szerint lengyel-magyar-bolgár-lett szervezésben zajló képzés ezen eseményének a rigai Lett Közigazgatási Továbbképző Intézet (LSPA) adott volna otthont, azonban a koronavírus járvány okozta szigorítások következtében az esemény az online térben Zoom, illetve MSTeams alkalmazásokon keresztül valósult meg. A rendezvény első napján a lett közigazgatási rendszer bemutatását követően az U-vezetéselmélettel (Theory U) ismerkedhettek meg a résztvevők, majd a változással szembeni egyéni ellenállás okainak felfedezése és leküzdése volt a téma, amelyet egyénileg és párokban dolgozva beszéltek át a résztvevők. A képzés második napján a csoportmunka hatékonyságáról és a szervezeti kultúra átalakításáról esett szó kisebb csoportokban. Az esemény utolsó napján a kommunikáció-menedzsment, valamint a hatékony kommunikáció- és tárgyalástechnika voltak a témák. A képzés következő eseménye a konzorciumvezető Lengyel Közigazgatási Továbbképző Intézet (KSAP) szervezésében valósul meg.

_________________________________________________________________________________________________________

A Synergia közép-európai nemzetközi vezetőképző program 2020. október 28-30. közötti harmadik képzését közösen szervezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a lengyel Nemzeti Közigazgatási Iskola (KSAP). Az eredeti tervek szerint a program helyszíne Budapest lett volna, azonban a koronavírus-járvány miatt az eseményre online került sor: mind az előadók és a trénerek, mind a résztvevők egyénileg jelentkeztek be a Microsoft Teams platform segítségével. A lengyel szervezők által összeállított első napi program témája a hálózatépítés (networking) volt, aminek az elméleti tudástranszferen túli gyakorlását az online lebonyolítás miatt nem lehetett megvalósítani. A második képzési nap a projektmenedzsment elméleti és gyakorlati vonatkozásaira koncentrált. A harmadik nap reggelén Kádár Krisztián, az NKE címzetes egyetemi docense, a Budapesti Corvinus Egyetem mesteroktatója tartott egy rövid ismertető előadást a magyarországi közigazgatási rendszerről.

Ezt követően Pataki Márta és Hegyi Krisztián trénerek a program résztvevőivel közösen áttekintették a vezetés történeti fejlődését, a felelős és tudatos vezetői hozzáállás fontosságát, valamint a tipizálható vezetői szintekhez tartozó eltérő feladat- és szerepköröket. A Synergia-program következő képzési alkalma szintén online módon zajlik majd november 23-25. között, a Lett Közigazgatási Továbbképző Intézet és a KSAP közös szervezésében. 

 

_________________________________________________________________________________________________________

A Synergia-program második képzésére 2020. szeptember 28-30. között került sor. Az eredeti program szerint lengyel-magyar-bolgár-lett szervezésben zajló képzés ezen eseményének a szófiai bolgár Közigazgatási Intézet adott volna otthont, azonban a COVID-járvány miatt ismét a varsói Nemzeti Közigazgatási Iskola (KSAP) lett a rendezvény házigazdája. A lengyel és bolgár résztvevők Varsóban személyesen, a magyar és lett résztvevők pedig az érintett országokban hatályos utazási korlátozások miatt online vettek részt. A négy ország központi és területi államigazgatásában dolgozó felsővezetők a képzés során megismerkedhettek egyebek mellett a változásmenedzsment projektfókuszú megközelítésével, a válságkezelés- és megelőzés alapelveivel, a szervezeti stratégiaalkotás és kommunikáció jó gyakorlataival, a proaktív, prediktív és innovatív megközelítésből fakadó versenyelőnyre építő modellel („blue ocean strategy”), valamint az érdekütközések és az elvi ellentétek feloldásának eltérő lehetőségeivel. A következő képzési eseményre 2020. október 19-21. között kerül sor a projekt magyar koordinátora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete szervezésében – járványügyi megfontolásból teljes mértékben videokonferencia formájában. 

_________________________________________________________________________________________________________

2020. augusztus 31. és szeptember 4. között került sor Varsóban a lengyel-magyar-bolgár-lett szervezésben zajló Synergia-program első képzésére. A programba való bekapcsolódásra a négy ország központi és területi államigazgatásában dolgozó felsővezetők pályázhattak. A program célja az igazgatási rendszerekben rejlő szinergiák erősítése a résztvevők képzése révén. A lengyel fővárosban működő Nemzeti Közigazgatási Iskola (KSAP) volt az első rendezvény házigazdája, amelyen a lengyel és bolgár résztvevők személyesen, a magyar és lett résztvevők pedig – a vírushelyzetre vonatkozó hazai szabályozások miatt – online módon vehettek részt. A képzés során a résztvevők megismerkedhettek egyebek mellett a problémamegoldás harvardi hat lépéses módszerével, a meghozott döntéseknek az intézmény és a munkafolyamatok integritásának megőrzését lehetővé tevő végrehajtásának ismérveivel, a különböző pozíciókban dolgozó egyének motivációs szükségleteivel, a csoportdinamika törvényszerűségeivel és a megfelelő digitalizáció ismérveivel. A következő képzési eseményre 2020. szeptember 28-30. között kerül sor. A projekt koordinátora magyar részről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete.

_________________________________________________________________________________________________________

A Synergia közép-európai nemzetközi vezetőképző program ötödik, záró moduljára a lengyel Lech Kaczynski Nemzeti Közigazgatási Iskola szervezésében került sor 2021 január-február hónapok során több körben, miután az eredeti, egyhetes varsói képzési eseményre vonatkozó terveket a járványhelyzetre tekintettel módosítani kellett. Mind az előadók és trénerek, mind a résztvevők és a szervezők egyénileg jelentkeztek be a Microsoft Teams platform segítségével. A januári képzési alkalmak során a szervezeti működés és a folyamatmenedzsment volt a fókuszban, majd a közszférában történő digitalizáció és innováció lehetőségeit vizsgálták a résztvevők. A februári háromnapos záróakkordot innovatív internetalapú eszközök felhasználásával facilitátorok menedzselték. Ennek a képzésnek a célja az volt, hogy a résztvevők egymástól tanuljanak: osszák meg gondolataikat, ötleteiket arról, hogy a teljes Synergia-képzés során elsajátított mely ismereteket miképpen tartják alkalmazhatónak a közigazgatásban. 

A teljes Synergia-program során 21 napon 152 óra időtartamban 10 vezetési témában 23 esettanulmány segítségével végül 35 jó gyakorlatot azonosítottunk. Mivel a COVID meghiúsította a személyes kapcsolatépítést, a tervek szerint öregdiákprogramokra fog még sor kerülni 2021 nyarán vagy őszén.

_________________________________________________________________________________________________________