NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

A Synergia – Nemzetközi államigazgatási felsővezetői képzés eseményei

2023. május 15-17.  között Budapesten folytatódott a magyar-lengyel-lett-bolgár együttműködésben, Európai Uniós forrásból megvalósuló Synergia közigazgatási felsővezetői tapasztalatcsere és képzési program. A három napos képzésnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont, ahol az első napon Dr. Deli Gergely rektor köszöntötte a résztvevőket. A május 15-i esti közös vacsorán Dr. Gyurcsík Iván regionális együttműködésért felelős rektori tanácsadó vett részt az egyetem vezetésének képviseletében. Május 16-án a résztvevők a Magyar Országgyűlésben jártak, ahol Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese üdvözölte őket, majd egy vezetett látogatáson vettek részt.

A képzés szakmai része a tudásmenedzsment, krízismenedzsment, kommunikáció és vezetés témakörökre koncentrált ezúttal, a korábbiakhoz hasonlóan plenáris és a csoportmunka keretében. Az első két napon Yago de la Cierva, az IESE Business School oktatója híres nemzetközi esettanulmányok (pl. Guggenheim Múzeum esete, Maggi instant tészta krízis Indiában, spanyol bankszektor és az idősek) példáin keresztül mutatta be a kríziskommunikáció, kríziskezelés gyakorlati lépéseit, kihívásait, buktatóit és jó gyakorlatait. A harmadik napon Pataki Márta és Hegyi Krisztián trénerek interaktív workshop keretében szituációs gyakorlatok útján adtak betekintést a GE-nél alkalmazott és Stephen Drotter, Ram Charan, James Noel által írt nagysikerű könyvben bemutatott ún. „leadership pipeline” vezetési modell részleteibe, ismertetve a különböző vezetői szintekhez kapcsolódó kihívásokat, felelősségi kérdéseket, képességeket, értékeket.

A projekt koordinátora magyar részről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete.

__________________________________________________________________________________

2023. április 24-26. között Szófiában folytatódott a magyar-lengyel-lett-bolgár együttműködésben zajló Synergia közigazgatási felsővezetői tapasztalatcsere és képzési program. Ez alkalommal a digitalizáció robbanásszerű térnyerésével összefüggő technológiai, piaci és kiberbiztonsági kérdések kerültek fókuszba.

Pinar Ozcan, a Saïd Business School, Oxford University professzora számos gyakorlati példa elemzése útján szemléltette a platform típusú üzleti modellek működésének sajátosságait, a technológiai óriás cégek egyre meghatározóbb jelenlétét az egészségügy, valamint az oktatás területén. A résztvevők áttekintették az adatalapú gazdaság és az adatvezérelt működés kérdéseit, továbbá azt, hogy a mesterséges  intelligencia, a virtuális valóság, valamint a blockchain technológia megjelenése, alkalmazása milyen változásokat hozott a gazdaságban, társadalomban és a közszférában.

Dr. Marcus Maedler, a Frankfurt School professzora a teljesítménymenedzsment rendszerének és folyamatainak gyakorlati lépéseiről tartott előadást, amelynek során esettanulmányok felhasználásával mutatta be a célok helyes meghatározásának szerepét, valamint a szervezeti működés sikertényezőit és kihívásait.

A záró napon Yasen Tanev és Anton Puliyski bolgár szakértők a kiberbiztonságról beszéltek.  A szakértők vezetésével csoportmunka keretében modelleztünk egy-egy virtuális kibertámadást, amely a mesterséges intelligencia, virtuális valóság, a robot- és a dróntechnológia kormányzati alkalmazása során következett be. Mind az előadások mind a csoportmunka során többször szó esett a Chat GPT alkalmazásának dilemmáiról.

____________________________________________________________________________________

2023. március 14-17. között Varsóban került sor a magyar-lengyel-lett-bolgár együttműködésben, Európai Uniós forrásból megvalósuló negyedik – egyben utolsó – Synergia képzési program első moduljára. A program célja a közép- és kelet-európai közigazgatási felsővezetők közötti tapasztalatcsere, az együttműködés megerősítése, valamint nemzetközi esettanulmányok feldolgozásával az üzleti modellek és szemléletmód alkalmazhatóságának előmozdítása a közszférában.

A képzés alkalmával Radosław Koszewski professzor a tudásmenedzsment témakörében tartott gyakorlatorientált workshopot, bemutatta a döntéshozatal folyamatát, a problémamegoldás hat lépésből álló modelljét, foglalkozott a hierarchikus szervezet keretében működő projekt-teamek irányítási, motivációs kérdéseivel. Ezt követően a résztvevők csoportmunka keretében, majd plenárisan elemezték és megvitatták a Harvard Business School, valamint az IESE navarrai üzleti iskola egy-egy kapcsolódó esettanulmányát. 

Luis Huete professzor kockázatkezelés és vezetés témakörben az intézményi, vállalati életciklus modellről, az egyes fázisokhoz tartozó jellemző kihívásokról, és az azokra adható válaszokról, valamint a hosszútávú fenntartható működés érdekében alkalmazható ún. „Vakcina-modell”-ről, az egyes vezetési stílusok jellemzőiről és hatékonyságáról tartott előadást. A résztvevőknek lehetősége nyílt arra is, hogy egy kérdőív kitöltésével és az arra adott válaszok elemzésével megértsék saját vezetési stílusuk jellemzőit. 

Alberto Ribera professzor a szervezeti kultúra és a vezetés különböző formáit, az egyes vezetői kompetenciákat elemezte, felhasználva és közösen értékelve a Semco vállalat múltjáról és radikális szemléletváltásáról szóló esettanulmányt. A professzor útmutatásaival a jelenlevők kitöltöttek egy Keirsey-személyiségtesztet és ennek kapcsán elemezték a különböző személyiségtípusokat. A résztvevők minden nap zárásaként nemzeti csoportmunka keretében prezentációt készítettek és adtak elő a napi tematikához kapcsolódó jó gyakorlatokról.

Az intenzív tréning mellett a szervezők varsói városnézés keretében betekintést engedtek Varsó múltjába, jelenébe, a résztvevők bejárták a Visztula partján fekvő, az UNESCO Világörökség részét képező óvárost, ellátogattak az 1943-as varsói gettófelkelés helyszínére, és megtekintették Frederic Chopin emlékművét a Lazienki Parkban.

Az évfolyam következő jelenléti eseményére 2023. április 24-26. között kerül majd sor Szófiában.

A projekt koordinátora magyar részről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete.

_______________________________________________________________